SAL7711, Act: V°71.1 (18 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°71.1  
Act
Date: 1407-01-27

Transcription

2020-06-06 by Marijke Gevaert
It(em) de meye(r) van loeve(n) in de banc te loeve(n) dede een aensprake tot/
gorde vander beke sone gords wilen vander beke diercke(n) tybe den jonge(n)/
en(de) henne(n) nottart den jonge(n) dat sij hier voertijts sloeghe(n) ende/
wonde(n) willems sone v willeme sone willems vande(n) hove en(de) dat sij/
daer aen hae(r) lijf en(de) hoe(r) goet verboert hadden ocht alsulke(n) core als/
die scepen(en) wisen soude(n) Daer op hen die vors(creven) drie p(er)sone dede(n) v(er)ant/
werde(n) met hoe(re)n voerspreke dat sij den vors(creven) willeme noyt en sloege(n)/
noch en wonde(n) noch raet noch daet daertoe en ghave(n) ende bode(n)/
des hoe(re)n eet ten heylege(n) alsoe dat de scepen(en) van loeve(n) d(er) op gemaen(t)/
vande(n) meye(r) van loeve(n) wijsden want sij de vors(creven) p(er)sone hoe(r) onschou(t)/
gebode(n) hadde(n) dat sij hae(r) onschout doen soude(n) ende die onschout/
gedaen soe wijsde(n) de scepen(en) de p(ar)tyen quite vande(n) aenspraken die de/
meye(r) tot hen w(er)t gedaen hadde (et)c(etera) Cor(am) borch(oven) rogge rike naen (et)c(etera)/
xxvii ja(nuarii)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt