SAL7712, Act: R°207.5 (44 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°207.5  
Act
Date: 1412-12-31

Transcription

2019-03-13 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet es tussche(n) bastine (et) henrike vand(er) strate(n) gebruede(re)n/
in deen side en(de) ja(n)ne den ridde(re)n op dande(r) van seke(re)n erfleke(n)/
goede(n) die de vors(creven) jan de ridde(re) voermaels jege(n) de vorscr(even) gebruede(re)n/
gecocht heeft daer in dat si meyne(n) dat si hoe(r) q(ui)tinge(n) ene(n) seke(re)n/
tijt in behielde(n) soe sijn de vorscr(even) p(ar)tie(n) hier af bleve(n) in segge(re)n/
en(de) vriendelic iffene(re)n d te wete(n) de vorscr(even) gebrued(er)s in henrike/
vande(n) borchove(n) en(de) ja(n)ne vande(n) borchove(n) en(de) de vorscr(even) jan de ridde(re)/
in henrike vand(er) calst(ere)n en(de) roelof van redinge(n) in deser voege(n)/
dat vors(creven) segge(re)n elk(en) p(ar)tie besceit aenhoe(re)n suele(n) en(de) dat aengehoert/
dat si dan hoe(r) seggen hier af segge(n) suele(n) tuss bynne(n) xiiii nachte(n)/
naest comende en(de) soe wae(r) enich segge(r) gebrake soe mach hi in/
ene(n) ande(re)n in die stat neme(n) gelovende vast en(de) gestede te houde(n)/
rike spoelart ult(ima) dec(embris)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt