SAL7712, Act: R°340.4 (78 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°340.4  
Act
Date: 1413-10-23

Transcription

2019-12-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan wayboeme sone jans wilen wayboem in jegenwordich(eit) der scepen(en) van loeven/
gestaen heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op lantbrekich te sine sartelen/
vand(er) bruggen en(de) joffrouwe(n) marie(n) van ov(er)beke nu(m)m(er)meer aen hoe(r) lijf noch aen hoe(r)/
goet noch hoe(re)n goeden te crencke(n) noch te doen crencken vyantscap hatye noch wangonst/
te dragen te doen noch te doen doene bi hemselve(n) noch bi nyemande anders in neghee(n)re/
hande maniere(n) van neghene(n) saken die gevallen of geschiet moege(n) sijn of neghene/
aensprake(n) toesegge(n) of tichte(n) die si tot hi tot den vors(creven) sartele(n) te spreke(n) en(de)/
joffrouwe(n) marie(n) te spreke(n) heeft niet daer in wegesceid(n) [tot opden dach van hede(n)] cor(am) jo borch(oven)/
willem(air) a(n)no xiiii[c] xiii oct(obris) xxiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt