SAL7712, Act: R°360.1 (85 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°360.1  
Act
Date: 1413-12-04

Transcription

2019-12-22 by Marijke Gevaert
It(em) joh(ann)es zig(er)s joh(ann)es platbroet henricus d(ic)tus brieve(re) (et) henr(ic) hocht/
als late he(re)n philips van tudikeem ridders (et) bellens van wynde die/
men heet vand(er) lynden in jegenwordicheide(n) der scepen(en) van loeven/
gestaen hebben getuyght en(de) gedragen openbaerlic dat si daer bi ov(er)/
en(de) aengeweest hebben daer de mey(er)en d des vorscr(even) he(re)n philips/
en(de) bellens uut v(er)sueke henric stroeprox gedaeght hebben voe(r) een/
gebreke van ene(n) mudde rox der maten van loeve(n) erflex pachts des/
selfs henrix stroeproc tot ene(n) beemde houdende een half boende(r)/
luttel min of meer gelege(n) inde p(ro)chie van bierbeke te wet(er)beke/
t(er) stat die men heet de vlast tussche(n)wair de goede wout(er)s van/
wet(er)beke (et) de goede henric hochs deen gnecht voe(r) dande(r) terde/
en(de) tvierde gnechte van g(ra)cien altijt daghende en(de) verwachtende/
alsoe dat na den rechte sculdich was te geschien Alsoe dat de vors(creven)/
meye(re)n dat bynne(n) den vorscr(even) yerste(n) gnechte te weten en(de) cont/
deden willeme en(de) janne de pape die men heet van wet(er)beke/
gebrued(er)s Item en(de) janne van maerbeke te love(n)joel te weten den/
vorscr(even) willeme en(de) janne gebrued(er)s ter p(ro)chie kerken want si bynne(n)/
dorps niet en woendden Draghende noch voert de selve late(n) dat/
bynne(n) den vors(creven) yerste(n) gnechte voert gedaeght en(de) geroepe(n) [wa(r)en] alle de/
ghene die hem rechts v(er)metende wa(r)en tot den vorscr(even) goeden uutgesce/
behalve(n) den vorscr(even) henrike stroeproc dat ald dese vier gnechte/
aldus gehandelt gedaeght en(de) mette(n) rechte verwacht sijnde maendde(n)/
de vorscr(even) meye(re)n de vorscr(even) late wes voert mette(n) recht sijn soude/
alsoe dat deselve late des niet wijs wesende toeghen tot aen/
de scepen(en) van loeve(n) als aen hoe(r) hoet om des geleert te wesen/
Welc scepen(en) van loeve(n) hen gave(n) en(de) leerdden voe(r) een vo(n)nisse/
alle de ghene die jonge(r) wa(re)n dan de vors(creven) henr(ic) stroeproc/
en(de) dient van recht was laten weten uut den vorscr(even) goede(n) en(de)/
den selve(n) henrike daer in welc late vors(creven) dese saken gedrage(n)/
en(de) geduyght hebbe(n) dat [die] si geschiet sijn gelijc vors(creven) es biddende/
den selve(n) scepen(en) dat sijt op hen hen drage(n) en(de) segele(n) wille(n)/
q(uod) f(a)ciu(n)t muylke willem(air) dec(embris) iiii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt