SAL7712, Act: V°116.1 (15 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°116.1  
Act
Date: 1412-04-30

Transcription

2018-09-27 by Marijke Gevaert
It(em) want stoete et tebat geweest heeft en(de) opv(er)staen was tussche(n) meest(er)/
jan boxhoe(re)n op deen side en(de) ja(n)ne coman op dand(er) side van alsulk(er) /
cost en(de) scade als de vors(creven) jan coma(n) geleden mach hebben van dat hi/
van meest(er) ja(n)ne boxhoe(re)n te loeve(n) in de vroent gedaen was [en(de) oec van and(re)n cost die de vors(creven) jan daerom gelleden heeft] Soe sijn/
si des bleve(n) in segge(re)n dats te wete(n) de vors(creven) jan boxhoe(re)n in baudewijn/
van grave(n) en(de) janne vande(n) huffle en(de) de vors(creven) jan coma(n) in h(ere)n lodewijc/
pynnoc ridde(r) en(de) ja(n)ne den pape van winge in des(er) jan coma(n) sine(n)/
eysch ov(er)geven sal in gesc(ri)fte den vors(creven) segg(er)s bynne(n) viii dage(n) naist/
comende en(de) de vors(creven) meest(er) jan sijn v(er)antworde(n) daer op bynne(n) viii/
dage(n) daer naist volgende en(de) dat beyde gehadt soe suelen de vors(creven)/
segge(re)n hoe(r) seggen daer af seggen bynne(n) xiiii nachte(n) daer naest/
volgende op dat sijs van accorde wae(re)n En(de) soe wae(r) sijs van acorde/
niet gesijn en conste(n) soe suele(n) si neme(n) pete(re)n heyme tot en(en) ov(er)man/
welc ov(er)man dan si seggen sal bynne(n) xiiii nachten daer naist volgende/
tyerst ov(er)genome(n) beyde eyssch en(de) v(er)antworde(n) Gelovende beyde de/
vors(creven) p(ar)tie(n) vast en(de) gestede te houde(n) soe wes de vors(creven) segge(re)n af die/
ov(er)man daer af seggen suelen op de sake v(er)loren En(de) soe wae(r) enich/
segge(re) gebrake soe mach die p(ar)tye ene(n) ande(re)n wed(er) in die stat neme(n)/
sond(er) argelist Cor(am) b(er)theem h(er)tshals x ulti(m)a april(is)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-29 by Xavier Delacourt