SAL7712, Act: V°152.1 (21 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°152.1  
Act
Date: 1412-07-23

Transcription

2019-01-25 by Marijke Gevaert
Want in gedinge comen es wae(re)n jan bueke van wersbeke in deen side/
en(de) jan vande(n) bogarde van meensele in dand(er) side van iii(½) dachmale lants/
luttel min of meer belege(n) inde p(ro)chie van wersbeke aen de steengroeve/
ald(aer) naest jan boegarts vorscr(even) van welken goede de vors(creven) jan bueke een/
aensprake dede seggende dat hi hadde vad(er) en(de) moed(er) die acht(er) hen liete(n)/
hem en(de) een docht(er) sijn sust(er) geheite(n) katline alsoe dat sijn moed(er) van live/
ter doet qua(m) en(de) starf uut dien goeden als hoe(re)n wittege(n) en(de) dat sijn/
vad(er) daer in bleef sitte(n) als een tochte(r) en(de) alle dese poente(n) boet jan/
bueke te thoene(n) gelijc hi dat dede oec thoende de vors(creven) jan bueke/
dat hi en(de) katline sijn sust(er) vorscr(even) na vad(er) en(de) moed(er) doet vorscr(even)/
dese namelike goede te gade(r) uutgave(n)n een mergel recht dats te wete(n)/
xxi jae(re) daer op de vors(creven) jan boegart dede thoenen en(de) lezen inde(n)/
rechte ene(n) brieff daer jan goddart mede geleyt was tot de(n) vors(creven) iii(½) /
dachmale lants en(de) alsoe si vors(creven) staen hem bekent van jambe(re)? beapeyn/
spoermake(r) zwag(er) des vors(creven) jans bueke met welke(n) beleyde de vors(creven)/
jan boegart in die goede beleyt was seggende voert dat hi/
mids der guedinge(n) vors(creven) in die goede blive(n) sal en(de) sculdich es te blive(n)/
na der op recht daer op de vors(creven) jan bueke wed(er) seggen dede dat/
hem die goede volghen souden na thoenisse vorscr(even) op dwelc/
de meyer van loeven maendde de scepen(en) van loeven na antsprake/
en(de) na v(er)antworde(n) en(de) na thonisse vorscr(even) d soe dat de scepen(en)/
vors(creven) wijsden dat de goede vors(creven) den vorscr(even) jan bueke volghen/
souden cor(am) albus oppendorp spoelart custe(re) capellema(n)/
julii xxiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-29 by Xavier Delacourt