SAL7712, Act: V°156.1-R°157.1 (22 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°156.1-R°157.1  
Act
Date: 1412-08-05

Transcription

2019-01-21 by Marijke Gevaert
It(em) want int jaer xiiii[c] en(de) elve inden rechte voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) quam katline van ludike docht(er) jans wilen van ludike ende/
dede lesen seke(re) scepen(en) brieve van loeven daer de vorscr(even) jan wilen/
van ludike mede gegoedt was van he(re)n ja(n)ne van landene priest(er)/
in alrehande goede te waesmont en(de) daer omtrent gelege(n) die/
wilen wale waer(re)n wout(er)s kalen van waesmont seggende voert/
de selve katline dat hoe(r) gerart van tonre die goede ongebruyc/
maecte daer op de vorscr(even) gerart doen oec inden rechte staende/
dede v(er)antwerden met sinen voerspreke na dat de vorscr(even) brieve/
vele goede begripende wae(re)n soe en wiste hi niet welc de goede/
wae(re)n die si meyndde dat hi hoe(r) ongebruyc maecte beg(er)de daer om/
de selve la gerart des vand(er) vors(creven) katline(n) een beleyt te hebben dwelc/
de vors(creven) katline doen dede doen daer si in ruerde vijf boende(r) lants/
in alrehande stucken omtrent waesmont en(de) noch twee stucken lants/
daer af deen stucke houdende es elf groet roede(n) gelege(n) aenden/
meerberch en(de) een half boende(r) gelege(n) te beetsw(er)t aen joffr(ouwe) oeden/
lant dit geschiet sijnde dede de vorscr(even) gerart seggen/
dat hi de rentmeest(er) van thiene(n) de twee leste stucken uutgedaeght/
hadde daer af hi me(n) [ene(n)] brief thoendde voert dede de vorscr(even)/
gerart doen voert seggen met sine(n) voerspreke dat hi op de/
vier boende(r) vande(n) vors(creven) vijf boende(re)n [hadde] iiii mudde corens erflic/
der mate(n) van houtheem dwelc hi aldaer bethoendde met/
ene(n) scepen(en) brieve vanden hove seggende noch dat hi noch op/
tvors(creven) lant hadde twee mudde corens daer af de vors(creven) gerart/
gheen bethoen soe dat doen [de] scepen(en) van loeve(n) na aensprake/
en(de) na v(er)antworde(n) en(de) na al dats voe(r) hem come(n) was wijsde(n)/
seke(re) vo(n)nisse(n) daer af nu wed(er) come(n) es inde(n) rechte te loev(en)/
met hoe(re)n scepen(en) br(ieve) vors(creven) hoe(r) becla de vors(creven) katline hoe(r) beclagende/
dat de vors(creven) gerart bove(n) de vo(n)nisse(n) gewijst vande(n) scepen(en)/
van loeven diere goede hoe(r) ongebruyc dade en(de) dede van yerst
//
lesen hoe(r) voe(r) [vors(creven)] scepen(en) brieve van loeve(n) daer de vors(creven) gerart in p(resen)tie(n)/
was seggende bi sine(n) voerspreke dat de vors(creven) katline verdoelt soude/
sijn aen de goede soe dat de scepen(en) van loeven wijsde uut versueke/
der vors(creven) katline(n) den vors(creven) gerart een beleyt te doen want hi/
meyndde dat de vorscr(even) katline verdoelt wae(re) welc beleyt noch/
bewijssenisse de vors(creven) gerart bynne(n) sine(n) daghe niet en dede mids/
den welken de scepen(en) van loeven begerde(n) een racoert te hebben/
vande(n) saken vors(creven) vande(n) goeden lieden die voe(r) hen scepen(en) wae(re)n/
vande(n) vo(n)nisse(n) die bi hen hier op gewijst wae(re)n welc oude scepen(en)/
doen racordeerden des si de vo(n)nisse(n) dat [die] si int jair vors(creven) gewijst/
hadde(n)[voe(r) de scepen(en) van loeven(en) nu sijnde] die de vors(creven) [de selven] scepen(en) van loeve(n) nu uutwijsden in deser/
voeghen dat der vorscr(even) katline(n) en(de) hoe(re)n brieve(n) vors(creven) volghen/
suelen de vors(creven) vijf boende(r) lants op de vors(creven) iiiiboen mudde corens/
en(de) erflec die gerart vors(creven) daer aen hadde [heeft] en(de) dat de p(ar)tien/
vorscr(even) vande(n) leste(n) twee stucken trecken souden inden hof daer die/
[goede hove(n)] recht aldaer te nemen en(de) te gheve(n) na inhout der goeden/
vo(n)nisse(n) die daer voe(r) opgewijst wae(re)n hier bi wae(re)n lodewijc/
pynnoc jan de witte gielijs de rike en(de) jan van oppendorp/
en(de) jan spoelart scepen(en) van loeven int jair ons he(re)n xiiii[c]/
en(de) xii augusti vi[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-29 by Xavier Delacourt