SAL7712, Act: V°199.2 (41 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°199.2  
Act
, geen einde
Date: 1412-12-13

Transcription

2019-03-22 by Marijke Gevaert
It(em) wi a b scepen(en) van loeven doen cond en(de) kenlic allen liede(n) dat/
voe(r) ons come(n) sijn in p(ro)p(r)en p(er)soen jan vande(n) kerchove van molle/
en(de) henr(ick) smols sijn stiefvader en(de) hebben gemaect geconsenteert/
en(de) gewillecoert en(de) sijn des underlinge(n) eens worden dat si alle/
de goede beyde have en(de) erve die stass wilen vande(n) kerchove en(de)/
agnese sijn wijf was v nu wijf des vorscr(even) henrix en(de) vader/
en(de) moed(er) des vors(creven) jans deen bide(n) ande(re)n brochte(n) en(de) te gade(r)/
bi een voe(r) hoe(r) erve besaten tot opde(n) dach [dat] die vors(creven) stass van/
live t(er) qu doet qu(a)m [soe wae(r) die gelege(n)] gelijc half en(de) half deylen suelen en(de)/
en(de) die also behoude(n) also lange [deen] als de vors(creven) agnese leve(n) sal uutgesc.../
dat van alsulke(n) sess mudde(n) en(de) x lope(n) rox erflex pachts als/
gelege(n) sijn tot bergheyke daer in de vors(creven) jan vande(n) kerchove/
iiii drie mudde en(de) elf lopen rox hebbe(n) en(de) de vorscr(even) henrick/
iii twee en(de) mudde en(de) elf lopen rox sond(er) argelist
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt