SAL7712, Act: V°300b.1 (64 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°300b.1  
Act
Date: 1413-07-

Transcription

2019-08-29 by Marijke Gevaert
G(ra)cie (et)c(etera) genuege u te wetene dat wij u goede begh(er)te wel v(er)staen hebb(en) (et) dair wij gh(er)ne dleste(n) i(n) dec(ember) soude(n) t(r)uw(en)/
en(de) alst mogelic es oiv(er)mids grote trouwe(n) en(de) vad(er)like goed(er) tiere(n)heit ons bewijst m(er) om dair in ons te quite(n)/
talle(n) begh(er)te(n) w(er)t dat wij de(n) liesfte(n) wille goids dair in wiste(n) wa(n)t wij dair mede begae(n) sijn dair om /
(eer)w(er)dige vad(er) so wet dat onse v(er)ve(r)t vele te snode toe kent en(de) scame(n) soude yema(n)t te noeme(n) die ons/
...dar toe dochte na dat wij va(n) dair hore(n) dat se binne(n) gestelt sijn wa(n)t al vij(n)t me(n) vele w(er)dige/
...so(m)me dair toe die ter eend(er) of t(er) ander stede wel diene(n) soude(n) sij en soude(n) nochta(n) dair op/
ande(re)n stede(n) niet diene(n) dan om so vrese(n) wij ae(n)gesien vele p(er)sone(n) die sij uut onse(n) gew(e)s(en) ...?/
gehadt hebbe(n) he(m) niet e(n) soude(n) conne(n) gehelpe(n) tot vrede(n) na dat wij v(er)neme(n) dat sij binne(n) te vengen(en)?/
sijn en(de) van die(n) tween die wij dair voir w(er)dige p(er)sone gesonde(n) hebbe(n) ..e(.)? wij qualic ond(er)steet/
af gewete(n) welker p(ro)fitelixte toe ware om dat wij hoird(er) brief r(e)geme(n)t niet gesie(n) en/
hebbe(n)dat sij dienge(re)de? sijn ond(er) de suste(re)n al ware(n) sij in onse(n) huse een voirganc d(er) andere inder/
ind(er) r(e)ligie(n) dair om moete(n) onse vad(er) dit best wete(n) diet ond(er)sucht hebbe(n) en(de) de ghene dair sij beide/
so lange bij gheweest hebbe(n) hier e(s) gemy(n)de he(re) so bidde(n) wij (et)c(etera) dat ghijt int? goede/
neme(n) wilt dat wij u gheen bet(er) antw(er)de en seinde(n) te des(er) tijt ic hope ons biechtvad(er) tot u/
come(n) sal cortelinge op dat hijt enichsins gedoe(n)? can en(de) u meerd(er) besceyt segg(en) en(de)/
eest dat ghi enige(n) goede(n) raet vijnt dair wij in vriden(en) moge(n) dair wille(n) wij gheerne/
toebereit sijn uit oinse(r) v(er)moge(n) om uwe(n) wille (et)c(etera)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt