SAL7712, Act: V°397.1 (95 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°397.1  
Act
Date: 1414-02-13

Transcription

2020-01-15 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat [opv(er)staen] was tusschen ja(n)ne froyte(n) op deen side/
en(de) willeme den waybecke(re) lant(er)meke(r) op dande(r) side van ene(n)/
stuxken erfs gelege(n) acht(er) den hof des vors(creven) jan froytens gelege(n)/
inde groeve tussche(n) de goede heyns meng(er)s en(de) willems/
lant(er)mek(er)s vorscr(even) daer af beyde de vorscr(even) willem en(de)/
jan beyde meyndde(n) dat elken van [hen] tvorscr(even) stuxken erfs toebehoerde/
van welke(n) stoete si bleve(n) en(de) geco(m)p(ro)mitteert sijn ind(er) stat geswoe(re)n/
meest(er)s en(de) wercliede die hen dit ervem erve ov(er)sien hebben/
en(de) alrehande waerheit [d(aer) af] verhoert hebbe(n) alsoe dat de selve meest(er)s/
geseeght hebbe(n) op hoe(re)n eet en(de) best en(de) na de waerheit die si/
hier af verhoert hadde(n) dat tvors(creven) stuxke(n) erfs den vorscr(even)/
willeme en(de) sinen erve toebehoe(re)n sal streckende van op de(n) pael/
die de vors(creven) meest(er)s nu geset hebben teynde(n) in de haghe des/
vorscr(even) willems alsoe nues ov(er) en(de) acht(er) des vors(creven) jans froytens/
hof tot [op] den pael die de selve meest(er)s in des vors(creven) henrix/
meng(er)s haghe nu aldaer oec geset hebbe(n) met vorwarde(n) dat/
de vors(creven) will tot aen diere tijt [toe] dat de vors(creven) jan froyte(n) beter/
besceit met scepen(en) br(ief) van loeve(n) och scepen(en) monde gethoene(n)/
conste Met vorwarde(n) dat vors(creven) willem den brede acht(er) des/
vors(creven) jan froytens hof tusschen den selve(n) hof en(de) tvors(creven) stuxke(n)/
erfs voertaen houde(n) sal sond(er) argelist tymple willem(air)/
febr(uari) xiii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt