SAL7712, Act: V°404.5-R°405.1 (99 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°404.5-R°405.1  
Act
Date: 1414-02-28

Transcription

2020-02-06 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen was en(de) is tussche(n) ja(n)nesse en(de) henrike/
van gheele gebruede(re)n op deen side en(de) janne vand(er) dyle op dand(er) side sone/
wout(er)s wilen vand(er) dyle op dand(er) side van alsulk(er) quetsuere(n) als de/
vors(creven) ja(n)nes van gheele den vorscr(even) ja(n)ne vand(er) dyle gedaen he voermaels/
gedaen heeft En(de) oec van alsulke(n) weeghen als henrike van gheele/
vorscr(even) op den vors(creven) ja(n)ne vand(er) dyle en(de) gheerde creuwel ov(er)mids der/
quetsuere(n) wille den selve(n) henrike voermaels bide(n) vors(creven) ja(n)ne vand(er)/
dyle en(de) gheerde gedaen bide(n) scepen(en) van loeven aengewijst was/
Soe sijn de vorscr(even) p(ar)tye(n) come(n) voe(r) scepen(en) van loeven en(de) [en(de)] sijn hier/
af en(de) van allen ande(re)n stoete twiste gevechte dissentie(n) quetsuere(n)/
eysschinge(n) aensprake(n) en(de) van alle saken die deen den ande(re)n eysschen/
of aenspreke(n) mochte(n) tot opde(n) dach van heden nyet daer in uutgesceide(n)/
[bleven] in segge(re)n en(de) vriendelic iffene(re)n dats te weten de vors(creven) jan en(de)/
henric van gheele gebrued(er)s in henrike vande(n) eynde wout(er)en van
//
gheele en(de) ja(n)ne van gheele van rotselair en(de) de vorscr(even) jan vand(er)/
dyle in willeme van erenboudigheem reyne(re)n van le liesch/
en(de) janne vand(er) dyle sone jans vand(er) dyle Gelovende beyde/
de vors(creven) p(ar)tie(n) vast en(de) gestede te houden soe wes de vorscr(even) segge(re)n/
tussche(n) de vors(creven) p(ar)tie(n) seggen suelen op ene(n) banduyne van/
twee l(i)b(ra) ouder groeten turnoyse goit en(de) gheve mine(n) gened(igen)/
he(re) van braba(n)t te betalen Dit geschiet sijnde sijn de vorscr(even) p(ar)tie(n)/
segge(re)n come(n) voe(r) scepen(en) van loeven ten yerste(n) elk(er) p(ar)tie(n) besceit/
wael ov(er)sien en(de) hebben hoe(r) seggen geseeght ind(en) maniere(n) hier/
na volghende inden yerste(n) dat de vorscr(even) jan vand(er) dyle gheve(n)/
en(de) betalen sal [en(de) opd(er) statwissel te loeve(n) leve(re)n] den vorscr(even) heyne(n) van gheele voe(r) de vorscr(even)/
weeghee g xl crone(n) der munte(n) des coninx van vrancrike/
van goude goit en(de) gheve Dats te wete(n) x crone(n) op den leste(n) dach/
van meye naest comende thien crone(n) daer af op den lesten/
dach van oeghst daer naest volghende thien crone(n) daer af/
op den lest dach van novembr(is) n daer na staphans volghende/
en(de) de leste thie(n) crone(n) op den lesten dach van februar(ii)/
die daer na sond(er) middel volghen sal Oec sal de vorscr(even)/
jan seggende voert de vorscr(even) [segge(re)n] de vorscr(even) p(ar)tien sond(er) deen den/
ande(re)n yet meer te eysschen of aen te spreke(n) van allen saken/
die tussche(n) hen voermaels gevalle(n) sijn wae(r) uut dat spie spruytende/
comt tot ewelike(n) daghen v(er)iffent gezoent en(de) goede gevriende/
te sine op de so(m)me
Voert seggen de vorscr(even) segge(re)n [dat de vors(creven) jan vand(er) dyle] draghen/
en(de) gelden sal sijn erszate(n) gelt vand(er) quetsuere(n) die de vorscr(even)/
ja(n)nes [van gheele] hem voermaels gedaen heeft en(de) dat de selve janes/
van gheele ongehoude(n) sal sijn den vorscr(even) ja(n)ne vand(er) dyle/
vand(er) vors(creven) quetsuere(n) enighe bet(er)nisse te doen En(de) hier op/
seggen de selve segge(re)n de vorscr(even) p(ar)tie(n) van deen mette(n)/
ande(re)n van alle saken vors(creven) die tussche(n) hen gevalle(n) en(de) geschiet/
sijn te wae(r) uut dat dat spuytende comt tot op de(n) dach van hede(n)/
tot ewill ewighe(n) daghen geslete(n) v(er)iffent en(de) gezoent/
en(de) goede gevriende te sine cor(am) sw tymple muylke/
febr(uarii) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt