SAL7713, Act: R°401.5 (138 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°401.5  
Act
Date: 1417-11-18

Transcription

2022-11-01 by Marijke Gevaert
It(em) jan schermer prieste(r) in jegenwoirdicheide(n) der scepen(en) van loeve(n) gestaen/
heeft bekindt ende gelijdt openbairlic dat hi voirmails gecocht en(de) v(er)crege(n)/
heeft jegen wout(ere)n lonijs van tielt viii gulde(n) pet(er)s ge te sine(n) live op zeke(re)/
goede en(de) pande die wilen waren des voirs(creven) wout(er)s gelege(n) inde prochien van/
onser vrouwe(n) ende sinte m(er)tens tielt in alrehande stucken en(de) steden aldair/
Bekennende voirt de selve h(er) jan dat hi in tide(n) voirlede(n) in gebreke was van/
sine(n) voirs(creven) rente(n) so dat hi tot den voirs(creven) pande(n) daeghde des omtrint xxx jair/
leden mach zijn ende wan die uut met de(n) rechte so dat hi se doin in pechtinge gaf/
henricke lonijs ende wille(m)me van optielt sonder die pande he(n) te vererve(n) oft/
voe(r) hof en(de) he(re) te come(n) en(de) wa op dat hem geliefde so hadde hi hen de selve/
pande altijt weder moge(n) neme(n) en(de) ande(re) p(er)sone(n) in pachtinge(n) die uut geve(n)/
Seggende vort so wanneer hi van live ter doot come(n) ware dat sijn erfge/
name(n) dan geen recht meer hebbe(n) en soude(n) in de vors(creven) pande noch sculdich en/
ware(n) te hebbe(n) m(er) dat die sculdich ware(n) te come(n) tot den erfgename(n) des vors(creven)/
wile(n) wout(er) lonijs cor(am) tymple ouderogge xviii nov(embris) Add. It(em) geldolf de pape heeft bekent dat h(er) jan heeft viii pet(er)s op de vors(creven) goede cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt