SAL7714, Act: R°16.1 (1 of 45)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°16.1  
Act
Date: 1415-08-17
LanguageNederlands

Transcription

2012-05-08 by Claire Dejaeger
Item peter van nethene(n) als rentmeest(er) mij(n) he(re)n van braban(t) [te loeve(n) va(n) wege(n) m(ijn) voirs(creven) he(re)n] in jegenwoirdicheide(n) der/
scepen(en) van loeve(n) heeft gekindt ende belijdt dat hi ute de(n) wissel te symoen vranx/
gehave(n) en(de) ontfange(n) heeft xxiiii crone(n) de welke dair gesedt ware(n) bij hande(n) /
lodics van leefdale wout(er)s de ruytsche [en(de)] jans vander balct vect(er)s [tot behoef des v] van wegen janne wile(n)/
kercheers bastaert [ocht den gene(n) diet van rechte sculdich ware(n) te hebbe(n)] die welke de voirs(creven) p(er)sone sculdich ware(n) den voirs(creven) janne wile(n) keerhe(re)/
ende des heeft de voirs(creven) rentm(eester) te borghe gesedt janne van dormale den jonghe(n)/
que(m) indempne(m) p(ro)mis(it) cons(er)va(r)e cor(am) alb(us) [pauwels] rike xvii aug(usti)
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-02-07 by Inge Moris