SAL7720, Act: V°212.3 (85 of 123)
Search Act
previous | next
Act V°212.3  
Act
Date: 1427-02-08
LanguageNederlands

Transcription

2012-04-03 by Kristiaan Magnus
It(em) henric vander brugghe(n) dieme(n) heet mette(n) ghelde die geleydt/
is tot de(n) goede(n) symoen wilen p(er)soens in jegenwordicheyt/
d(er) scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft geloeft dat hi niet wed(er)/
staende de(n) voirs(creven) beleyde den ergename(n) lijsbette(n) va(n) oestvorst/
weduwe des voirs(creven) wilen [symoen] p(er)soens na doet d(er) selv(er) lijsbette(n)/
sal late(n) volge(n) alle de goede die de(n) selve(n) erfgename(n)/
sculdech sijn te volge(n) na de(n) recht daer onder die vors(creven)/
goede gelege(n) sijn cor(am) eisd(em)
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-04-03 by Inge Moris