SAL7720, Act: V°82.2 (34 of 123)
Search Act
previous | next
Act V°82.2  
Act
Date: 1419-11-17
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) villicus lov(aniensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit r(ati)one dominii joh(ann)em vanden/
huffle iuniore(m) (et) domi(cel)[la(m)] elis(abeth) eius sorore(m) liberos joh(ann)is vande(n) huffle ad curia(m)/
d(i)c(t)am scuelhoven cu(m) domibus curt(ibus) t(er)ris arabilib(us) prat(is) pascuis cu(m) suis p(er)t(inentiis)/
p(re)d(i)c(t)i joh(ann)is de huffle sui [eor(um)] p(at)ris p(ro)ut d(i)c(t)a bona sit(a) (con)sistu(n)t in p(ar)ro(chia) de hev(er)lis/
in p(ro)xi(m)o bonis d(omi)ni henrici d(omi)ni de heverlis P(ro) de(bi)[to] illo vi(delicet) quingentar(um)/
librar(um) g(ro)ssor(um) tur(onensium) vet(erum) bonor(um) (et) legal(ium) in quibus d(i)c(t)us joh(ann)es vande(n) huffle/
p(ate)r p(re)fat(is) joh(ann)i (et) do(micel)[le] elis(abeth) suis liber(is) te(ne)ba(tur) p(er) l(itte)ras Et h(ab)ueru(n)t/
q(ue)rel(as) hiis int(er)fu(eru)nt joh(ann)es albus (et) goessuin(us) ouderogghe scab(in)i lov(anienses)/
anno d(omi)ni m[mo] cccc[mo] deci(m)onono me(n)sis nove(m)br(is) die xvii
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) dese brieve sijn/
ten bevele vand(en) /
borg(er)meest(er) en(de)/
bij consente lod(ewijx)/
van wet(er)beke en(de) wout(er)s merre als erfgenamen giel(ijs) vande(n) huffle gegeven h(ere)nhenricken vande(n) huffle/
want daer af tuschen hen bij vrienden een appoentement gemaect es dat hij de brieve hebben soude en(de) dat/
hij geve(n) soude een seke(re) so(m)me va(n) pe(n)ningen En(de) wout(er) merre heeft geloeft gelijc als de borg(er)meest(er)/
seyde dat hij soude/
dade doen/
heylwige(n) sijnd(er)/
sweger dien h(ere)/
jans te vervaen dat zij met den voirs(creven) appoentemente te vreden sijn sal en(de) den selven/
brieven of renten nu(m)m(er)meer aen sproken etc(etera) welke gelufte gesciede voe(r) lomb(ar)t cap(elle)[ma(n)] maii xxviii a(nn)[o] xlvi
//
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-03-06 by Inge Moris