SAL7721, Act: R°251.2 (148 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°251.2  
Act

Transcription

2020-03-22 by kristiaan magnus
It(em) ghijsbrecht keerwed(er) als buyten porter heeft hem gep(rese)nteert/
opte(n) dach van hede(n) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven te recht te/
staen jege(n) de(n) rentm(eeste)r van campe(n)lant en(de) s(er)vaes laureys van/
alsulke(n) tichten en(de) aensp(ra)ke(n) als zi tot de(n) voirs(creven) ghijsbrechte hadde(n)/
cor(am) abs(oloens) vroede m(ar)tii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts