SAL7721, Act: R°272.2 (156 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°272.2  
Act

Transcription

2020-03-18 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat symoen ondoer in jegenwordicheyt d(er) scepen(en)/
val loeven gestaen heeft geconsenteert en(de) gewillecoert voe(r) hem sijne erfgename(n)/
en(de) nacomelinge(n) janne vande(n) meersb(er)ghe voirspreke en(de) sine(n) erfgename(n) en(de) nacomeli(n)ge(n)/
dat alsulke(n) huys als de voirs(creven) jan gemaect en(de) gety(m)mert heeft gelijc dat/
gelege(n) is te troembeke bi tstraetken gaende te vlied(er)beke wart neve(n) de goede/
des voirs(creven) symoens dwelc de selve jan eens deels [symoen meynde dat met ene(n) hornock] op derve des voirs(creven) symoens/
[gety(m)m(er)t en(de)] geset heeft [soude sijn] dwelc sal blive(n) staende gelijc dat ald(aer) nu steet en(de) gemaect is/
en(de) dat de voirs(creven) symoen en(de) jan den vrede staende tussche(n) haerre beyd(er)/
erve ald(aer) op hae(re)n gemeyne(n) cost erflic gelijc houden en(de) hebbe(n) selen/
sond(er) argelist Gelovende de selve symoen en(de) jan deen de(n) ande(re)n d(aer)/
af altijt genoech te doen also dat elken van hen erflic vast en(de)/
sek(er) sijn sal haenwijc velde m(ar)tii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts