SAL7721, Act: V°247.2 (146 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°247.2  
Act

Transcription

2020-03-22 by kristiaan magnus
Item om dat joffr(ouwe) aleit van beke en(de) jan van erpe/
die vander stat wegen van loeven gesteldt zijn tot den/
regimente hennekens roden sone willems wilen de rode van/
erpe noch ond(er) sijn daghe sijnde en(de) sijnre goede hen becroene(n)/
wae(re)n dat de voirs(creven) henneke(n) in gebreke wae(r) van/
thien cronen erflik(er) renten op een huys en(de) hof met/
sijnre toebehoirte(n) gele willems wilen de rode voirs(creven) gelege(n)/
acht(er) den wildema(n) bi den kerchof va(n) s(in)[te] pet(er)s tot loeven/
So sijn willem custers van boexstel en(de) joffr(ouwe) kath(er)ine sijn wijf/
ontboden bid(er) stat va(n) loeven die openbaerlic gekendt en(de) gelijdt/
hebbe(n) dat de voirs(creven) henneke(n) de voirs(creven) renten va(n) x crone(n)/
opt voirs(creven) huys en(de) hof erflic heeft Seggende openbaerlic/
dat si hem d(aer) in ghenene(n) stoet maken en selen in neghene(n)/
synnen Istud signatu(m) est de mandate rasonis de/
g(ra)vio p(ro)mitt(ens) mag(ist)ri co(m)itat(is) martii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts