SAL7721, Act: V°327.1 (193 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°327.1  
Act

Transcription

2020-05-04 by kristiaan magnus
De liberis gerardi q(uon)d(am) straesborch/
It(em) claes en(de) jan straesborchs gebruede(re)n sone gheerts wilen straesborchs/
dieme(n) hiet coninc in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) van loeven ghestaen/
hebbe(n) bekendt en(de) verlijdt openbairlike(n) dat si gehave(n) en(de) ontfaen hebbe(n)/
sevenen vijftich en(de) een halve [sessen veertich] gripen te wete(n) xl pl(a)c(ken) [payments] voe(r) de grype/
gelijc als nu gemeynlic in brabant gheet voe(r) elke grype gerekent/
alse van alsulke(n) c en(de) xv gripen van gelik(er) w(er)den die come(n) sijn/
vand(er) zoenen des voirs(creven) gheerts straesborchs haers vaders Op also/
ghevielt dat si na de(n) lantrecht inde voirs(creven) zoene vord(er) gericht wae(re)n/
dat si dan vande(n) voirs(creven) ghelde meer trecke(n) en(de) hebben selen also/
v(er)re als si daer in na den lantrecht gericht selen sijn en(de) op dat si/
min daer in gericht wae(re)n so hebben si doverbate dair af geloeft/
den ande(re)n hae(re)n bruede(re)n wed(er) op te richte(n) en(de) te betalen sond(er) argelist/
borch(oven) iunior vroede junii qu(ar)ta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts