SAL7722, Act: R°183.3-V°183.1 (118 of 216)
Search Act
previous | next
Act R°183.3-V°183.1  
Act

Transcription

2020-06-29 by kristiaan magnus
It(em) cond zij allen lieden want jan de stoppe(re) scheymake(r) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) gegoidt en(de) geerft is inde herberge gehete(n) de(n) h(er)berg horen/
mette(n) huysen hoeve(n) en(de) met half der schue(re)n gelege(n) te londerssele tussche(n)/
de goede daems vand(er) ca(m)men en(de) willems van laken daer om eest/
dat de voirs(creven) jan come(n) is voe(r) scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft verhuert/
en(de) bekindt dat hij verhuert heeft joes van wachene de voirs(creven) goede/
Te houde(n) en(de) te hebben van kersavonde lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van ses/
neghen jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder middel volghende elx jairs/
daerenbynne(n) om elf crone(n) der mu(n)ten sconinx van vrancrijc te/
wete(n) lx placke(n) payments voe(r) elke crone gerekent te kersavondt/
te betale(n) lijsbette(n) vander porte(n) dochte(r) jans vand(er) porte(n) alle/
/ jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout [dierste betalinge dair af ingaende van kersmisse lestlede(n) ov(er) een [ii] jae(re) en(de) niet eer] met/
alsulker vorwerden gevielt also dat aende voirs(creven) husinghe yet gebrake/
het wae(re) van decken of van plecken dat sal de voirs(creven) joes in redelicheyde(n)/
weder doen maken dwelc hem vande(n) ghelde vander hueringen voirs(creven)/
afcortinghe doen sal Oic is vorwerde gevielt also dat e(n)nich van/
hen beyde(n) te wete(n) jan en(de) joes sce
also dat daneel yzenbaert naturlic/
zone der voirs(creven) lijsbette(n) bynne(n) lande q(ua)me en(de) hij selve inde voirs(creven)/
h(er)berghe wonen woude dat dan de voirs(creven) joes bynne(n) den naisten drie/
jaren daer na de selve h(er)berghe sal moete(n) ruyme(n) op datme(n) hem/
dat een half jair te voren condighe En(de) des gelijx is oic vorw(er)de/
dat de selve joes van drie jae(re)n te drie jae(re)n sal moghen sceyden op/
dat hij wilt behoudelic dien dat hij dat oic een half jae(r) te voe(re)n/
sal late(n) wete(n) En(de) heeft geloeft de voirs(creven) jan den voirs(creven) joese jeghen/
eene(n) yegelike(n) vander voirs(creven) hueringe(n) recht warant te sine den voirs(creven)/
t(er)mijn duerende cor(am) vynck hug(ar)d(en) januar(ii) iii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-04-02 by Inge Moris