SAL7723, Act: R°252.1 (173 of 249)
Search Act
previous | next
Act R°252.1  
Act
Date: 1430-02-23

Transcription

2022-11-14 by Jan Boncquet
It(em) jan van laethem sone daneels wilen van laethem heeft/
bekendt openbaerlic dat hi gehave(n) en(de) ontfaen heeft van/
philipse va(n) madegheem twelfhondert gulden crone(n)/
d(er) mu(n)ten skoninx van vrancrijc te wete(n) drie hond(er)t/
vande(n) swa(r)en gewichte en(de) negen hondert vanden lichte(n)/
gewichte nu gemeynlic in burse(n) gaende alse van rechte(n)/
voirlieve vande(n) cope dat de voirs(creven) philips jege(n) de(n) vors(creven)/
janne gecocht heeft de twee derde gedeelte vande(n) goede(n)/
vande(n) to(m)men en(de) van sciplake(n) met alle(n) en(de) yeghewelke(n)/
ha(r)en toebehoirte(n) van welke(n) xii[c] gulden cronen de vors(creven)/
jan den [vors(creven)] philipse openbairlic quijtgeschoude(n) heeft rike/
lombart febr(uarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt