SAL7723, Act: R°28.1 (11 of 249)
Search Act
previous | next
Act R°28.1  
Act
Date: 1429-07-19

Transcription

2019-07-17 by Elias Rondou
It(em) gielijs de rademake(re) gielijs de hoghe henric vand(er)/
bruggen mychiel van lichtvorst jan de meye(re) en(de) jan/
vande(n) vaerwynkel alle van herssele in jegenwordicheit/
der scepen(en) van loeven gestaen hebben genome(n) en(de) bekent dat/
si genome(n) hebben van den eerwerdige(n) vader in gode h(ere)n/
dierde diederick van haren bid(er) gnade(n) gods abdt des/
godshuys van tong(er)loo de thiende van herssele [geheite(n) de] gelijc/
[heythiende] tselve godshuys van tong(er)loo de vors(creven) thiende in de/
vorscr(even) p(ro)chie van herssele houdende is Te houde(n) ende/
te hebben van sente jansmisse baptisten dat was int/
jair onss he(re)n dusent vierhondert en(de) achtentwintich tot/
ene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanc deen na dande(r) staphans/
volgende elx jairs daer en bynne(n) om sessenvijftich mudde/
rox goit en(de) payabel der maten van tong(er)loo tot onser/
vrouwen lichtmisse te betalen en(de) int vors(creven) godshuys/
te tong(er)loo te leve(re)n alle jae(re) den vors(creven) m(ijn) he(re) den abt/
en(de) ja(n)ne rogge of den den ene(n) van hen breng(er) des briefs/
alle jae(re) den vors(creven) t(er)mine duerende en(de) telken t(er)mine/
als v(er)volghde schout lomb(art) lye(mingh)[en] julii xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt