SAL7725, Act: R°209.2-V°209.1,V°208.4 (160 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°209.2-V°209.1,V°208.4  
Act

Transcription

2019-04-11 by Marika Ceunen
Item want omtrent sinxenen lestleden een henric die hem doet heten/
van kaelmont recht vorderde op zekere goede voer de drosseten en(de) scepen(en)/
van grymb(er)gen tot grymbergen gelegen tot welken goeden een reynier van/
galmale na den rechte der stat van loeven geleidt was als goede die toebe/
hoerden gielise boem als momboir ende wittich man beatricen van /
kaelmont ende aliten van kaelmont huerre zuster ende doen de/
stat van loeven ten vervolge ende versueke des voirs(creven) reyners van galmale/
hue(r) brieve van versuecke screef aende voirs(creven) drosseten oft aende meye(re)n hue(re)n/
stedehelde(re)n hen versuekende dat sij op de voirs(creven) goede gheen recht doen noch/
vorde(re)n en wouden maer woude yemand hem rechts tot den selven goeden/
vermeten dat h die tot enen zeke(re)n daege inder voirs(creven) stat brieve beg(ri)pe(n)/
tot loeven comen ware ende de raet vander stat h(ier) na ope(n)bairlic/
bevonden heeft dat dat stedehoude(re)n der voirs(creven) drosseten te weten tybaut/
de vos ende jan deselere meye(re)n van grymb(er)gen ende henric(us) cuper/
clerck der scepen(en) van grymb(er)gen den voirs(creven) brieff der stat van loven/
onder hen onderhielden sonder execucie vanden selven brieve den p(ar)tijen/
te doen oft daer aff te laten weten ute den welken de voirs(creven) gielijs/
boem en(de) alijt van kaelmont de voirs(creven) goede verloren hebben en(de) daer/
aff verreict sijn Daer om eest dat de raet vander stat van /
loven get(er)mineert heeft voer reden en(de) recht dat de voirs(creven) meye(re)n/
en(de) henric(us) cuyper den voirs(creven) gielise en(de) aliten cuelen sullen vanden/
goeden voergeruert te dyen eynde dat sij daer aff aende stat/
gheen vervolgh h(ier) om meer noch vorder doen en sullen En(de) oft de voirs(creven)/
meye(re)n en(de) h(enr)ic(us) niet en deden so soude de stat met behoirliken wegen/
daer op versien en(de) voertvaren altoes h(ier) inne behouden bevondmen/
namaels ter wettig(er) waerheit en(de) ter goeder meyningen dat de /
voirs(creven) goede der voirs(creven) aliten en(de) beatrisen hue(r) zuster na gebuerte/
en(de) van rechte niet toe behoerden dat dat den voirs(creven) meye(re)n en(de)
//
h(enr)ico aende voirs(creven) t(er)minacie te scaden comen soude cor(am)/
abs(oloens) boe wynge burg(i)m(a)g(ist)ris d(omi)no lud(ovico) pynnoc w(illelmo) lo(m)bart/
jacobo ex lye(ming)[en] scab(in)is et pl(ur)ib(us) aliis de (con)silio anno/
m[mo] cccc[mo] xxxi[mo] januarii penulti(m)a/
Item op de t(er)minacie voirs(creven) es voert get(er)mineert dat/
beyde meye(re)n en(de) henr(icus) cup(er) clerck t(er) stont de kynde(re) van /
kaelmont coelen sullen en(de) v(er)nueghen van iiii sacke rogs/
erfs pachts en(de) van half den wuwerken en(de) dat de wed(er)helcht/
sall bliven staende tot aen dere tijt datmen bevynden/
sall hoe verre lijsbeth die hue(r) doet heeten van caelmont/
inde voirs(creven) wed(er)helcht gericht sall sijn cor(am) pleno (con)silio m(ar)tii/
xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-11-07 by Sabrina Keyaerts