SAL7725, Act: R°262.2-V°262.1 (201 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°262.2-V°262.1  
Act

Transcription

2020-01-09 by 
Cond sij allen lieden dat wouter van aelst en(de) moyses oliviers van meld(er)t/
in jegewordich(eit) der scepen(en) van loven gestaen hebben genomen en(de) bekent/
dat sij genomen hebben van h(e)r(e)n daneele van zonuwen bid(er) genaden gods/
abdt des godshuys van everbode inden name en(de) van weghen des selfs/
godshuys de tsijse renten en(de) pachte des voirs(creven) godshuys gelijc tselve/
godshuys die houden(de) is te meldert te thienen te hug(ar)den te sittart/
tot bevekem te heymeniez tot gheete tot ezemale te chamont te /
grymde tot hakendovel tot goetsenhoven tot heyleshem tot s(en)te/
jans gheest tot dongelberge en(de) tot yeseyneville en(de) gelijc de (com)missie/
die de voirs(creven) wouter daer aff vanden voirs(creven) m(ijn) hee(re) den abdt/
heeft volcomelic inhoudt en(de) begrijpt Te houden en(de) te hebben/
van sente remeysmisse lestleden enen t(er)mijn van iii jae(re)n langc/
deen na dander staphans sonder myddel volgende elx jaers/
dae(re)n bynnen om xxxv(½) mudde tarwen lx mudde en(de) ii halster/
weysincs vi mudde en(de) iii halster rogs en(de) vijff mudde even(en)/
all goet en(de) payabel der maten van loven en(de) seven(en)tsestich gulden/
schillinge en(de) sestien pennynghe out tsijs gelijc de h(er)toge van brabant/
van sinen tsijse inden voirs(creven) plaetsen heffende is elff schillinge bursegelts/
negen(de)dertich capuyne ii(½) hollantschen gulden viii simpel mottoen/
en(de) ii rinsch gulden tsente remeysmisse te betalen en(de) tot thienen oft/
tot abbeyns te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mine als v(er)volghde schout Met alsulker vurwerden gevielt also/
dat de voirs(creven) wouter en(de) moyses tot enig(er) plaetsen van e(n)nich/
vanden voirs(creven) tsijse niet betaelt en worden dat sij dan de pande/
daer aff uut daegen sullen op des godshuys cost en(de) dan
//
en(de) dan metten panden gestaen Oec es vurwerde gevielt/
dat de voirs(creven) wouter en(de) moyses e(n)nige schade namen inde/
thienden dat van tempeeste dat men hen dat richten/
sall na capittel rechte en(de) oft bynnen den voirs(creven) t(er)mijn/
e(n)nige(n) laet gebuerde te setten dat men dat doen sall/
bij weten en(de) raede des abds voirs(creven) en(de) dat also v(er)wae(re)n datt(er)/
den godshuyse egheen scade aff en come H(ier) aff sijn borgen/
des voirs(creven) wouters en(de) moyses als principale (et)c(etera) wouter/
oliviers en(de) jan sijn soen de welc de voirs(creven) wout(er) van/
aelst en(de) moyses oliviers h(ier) aff hebben geloeft scadeloes/
tontheffen cor(am) vynck voshem m(ar)tii xii xi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-03-27 by Inge Moris