SAL7726, Act: R°16.3 (15 of 274)
Search Act
previous | next
Act R°16.3  
Act

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
Desen navolgen(de) sijn de voirs(creven) vijff segge(re)n comen voer scepen(en) van lov(en)/
en(de) hebben hue(r) seggen geseeght tuschen de voirs(creven) p(ar)tijen dat de voirs(creven)/
peter den voirs(creven) daneele voer den cost die hij vanden voirs(creven) uutdage(n)/
gehadt heeft ix g(ri)pen te weten xl pl(a)c(ken) voer elken g(ri)pe gereeckent/
en(de) h(ie)r voer sall de voirs(creven) daneel den voirs(creven) pete(re)n ter stont guedinge/
en(de) vestich(eit) doen in alle de pande en(de) onderpande d(aer) op de voirs(creven)/
daneel de voirs(creven) vi mudde [sacke] corens hadde en(de) also verre de voirs(creven)/
daneel de voirs(creven) pande en(de) ond(er)pande metten rechte uut gedaecht/
heeft en(de) oft e(n)nich pande wae(re)n die de voirs(creven) daneel niet uut/
gedaecht en hadde d(aer) op sall de selve daneel den voirs(creven) pete(re)n/
de voirs(creven) vi sacke corens goeden op last en(de) cost des voirs(creven) peters/
en(de) sonder argelist calstr(is) haenwijc julii xii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts