SAL7726, Act: V°175.1 (131 of 274)
Search Act
previous | next
Act V°175.1  
Act

Transcription

2013-03-06 by Willy Van Bruystegem
Item want de goede liede vanden buyten lande an dyest wed(er) dach hebben/
jeghen den meye(r) van caggevenne des goensdaichs na groet/
vastellavont te mistide neestcomen(de) en(de) sij in g(ro)ten getale tot loven/
tot hue(re) g(ro)ter cost nu geweest hebben dwelc de raet vander/
stat niet g(er)ne en nam noch en sach dair om eest dat de selve raet/
vander stat den voirs(creven) goeden lieden bevolen heeft dat sij ten voirs(creven)/
daege niet meer dan hue(re) ii oft iii van hue(re)n goeden lieden en/
schicken die van hue(re)n zaken beste gheinformeert sullen sijn te/
dien eynde dat g(ro)ten cost en(de) schade h(ier) inne verhuedt moegen w(er)den/
cor(am) voshem burg(imagistro) et q(uam)plu(r)ib(us) aliis de consilio ix[a] januarii
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts