SAL7727, Act: R°127.2-V°127.1 (120 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°127.2-V°127.1  
Act

Transcription

2019-11-29 by Dirk De Wever
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banck/
ald(aer) henric wynt(er) sone jans wilen wynt(er) in deen side en(de) henric/
cleyngoessens in dande(r) daer de vors(creven) henric wynt(er) een aensprake/
dede tot de(n) vors(creven) henricke(n) cleyngoessens seggende dat de selve henr(ic)/
cleyngoessens in tide(n) voirleden(en) gequetst hadde de(n) vors(creven) wile(n) janne/
wynt(er) sine(n) vad(er) en(de) dat de selve wilen jan van dier quetsue(re)n starf/
en(de) van live t(er) doet qua(m) en(de) dat dat wae(r) is dat boet de vors(creven)/
henric wynt(er) te thoenen en(de) met minste(n) (etc)(etera) en(de) boet voert te thoene(n)/
de vors(creven) henric wynt(er) dat hi wettich sone was des vors(creven) wilen jans/
Seggende voert de voirs(creven) henric wynt(er) so wae(r) hi dit gethoene(n) const/
dat he(m) de vors(creven) henr(ic) cleyngoessens dat bete(re)n soude met ene(n) wege/
in cyp(er)s en(de) jae(r) en(de) dach daer in te woenen met ene(n) wege te/
rome(n) en(de) met ene(n) wege ts(en)te jacobs i(n) galissen en(de) oec met ene(n) weghe/
te ruchemadouwe en(de) metten gebede van iii(½)[c] cloeste(re)n en(de) met enen/
cruce te setten ter plaetsen daer tfayt geschiede oft met alsulker/
beteringe(n) als de scepen(en) wisen soude(n) etc(etera) Op dwelc de vors(creven)/
henric cleyngoessens met sine(n) gelev(er)den voirspreke v(er)antwerde seggende/
dat hem aelsulke(n) aensprake(n) gheen ontstade doen en soude als de
//
voirs(creven) henric wynt(er) tot hem w(er)t gedaen hadde want hi/
voir tvoirs(creven) ongheval een wittighe zoene en(de) voetval gedaen/
hadde tot vlied(er)beke inde(n) cloeste(r) also dat openbaer en(de) lantkundich/
is aen janne wynt(er) die ouder brued(er) is des voirs(creven) henrics wynt(er)/
dair af de vors(creven) henr(ic) cleyngoessens de bedev(ar)den met sijns selfs/
live gedaen hadde gelijc hij sinen eet ten heylighen d(aer) af wittelic/
dede dwelc hi oec al boet te thoenen en(de) boet noch sinen eet/
op dats noet wae(r) te doen dat hi de vors(creven) bedev(ar)den met sijns/
selfs live gedaen en(de) voldoen hadde (et)c(etera) hoepte mids desen/
redene(n) der voirs(creven) aensprake(n) ongehouden te sijn also dat/
na desen de scepen(en) van loeven bi mae(n)nissen smeyers van/
loeve(n) wijsde(n) voe(r) een vonnisse dat alsulken aensprake/
als de voirs(creven) henric wynt(er) gedaen hadde tot de(n) vorscr(even)/
henricke(n) cleyngoessens de(n) selve(n) henricke(n) cleyngoessens gheen/
ontstade doen en sal cor(am) [absoloens] lyemi(n)ghen witteman/
cap(elle)[man] lynde(n) des dijsdaighs xxvii dage in octobri
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-07 by Sabrina Keyaerts