SAL7727, Act: R°65.1 (53 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°65.1  
Act

Transcription

2014-07-09 by Dirk De Wever
It(em) navolgende den yersten ov(er)drage voe(r) scepen(en) van loeven/
gemaect en(de) gevesticht tussche(n) h(ere)n woute(re)n leeman p(ri)este(r) die na de(n)/
rechte d(er) stat van loeven come(n) en(de) geleydt is tot de(n) goede(n) willems/
van vierso(n)ne dieme(n) heet van loeven in deen side en(de) janne ende/
wille(m)me de vos gebruede(re) na(tuer)lic sone willems wile(n) de vos in dande(r)/
inde(n) welken ond(er) den ande(re)n gheruert steet van eenre cedule(n) in wat/
vuegen de voirs(creven) gebruede(re) bynne(n) ene(n) seke(re)n t(er)mijn de goede en(de)/
hae(re) weerde en(de) desgelijx dat daer uut gheet in gescrifte ov(er)gheve(n)/
soude en(de) bynnen wat tide d(aer) na men kiese(n) en(de) men tghelt betalen zoude/
d(aer) af de t(er)mijn vanden so(m)migen uutgegaen was So zijn nu wed(er) [van] nuws/
om de voirs(creven) [ges] sake(n) gestentich te blive(n) comen voe(r) scepen(en) van loeve(n)/
de vors(creven) h(er) wout(er) in deen side en(de) de voirs(creven) twe gebruede(re) in dande(r)/
en(de) hebbe(n) den tijt eendrechtichlic vande(n) ov(er)geve(n) vand(er) vors(creven) cedulen/
te wete(n) vande(n) kiesen vande(n) goeden oft ghelt v(er)lengt tot op ons(er)/
vrouwe(n) dach nativitas naist comende en(de) den tijt vanden ghelde te/
geven vande(n) ghenen die de goede kyesen sal de(n) ande(re)n diese derven/
sal xiiii nacht lanc daer na sond(er) myddel volgende cor(am) opp(endorp) lye(mingh)[en]/
sept(embris) v
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-09-07 by Sabrina Keyaerts