SAL7727, Act: R°65.4-R°66.1 (56 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°65.4-R°66.1  
Act

Transcription

2020-01-04 by Dirk De Wever
Hier na volght de cedule vanden goeden die de voirs(creven) twe/
gebruede(re) ov(er)gaven/
It(em) een hof en(de) lant daer achter met zijnre toebehoirte(n) gelege(n) inde/
hoelstrate neve(n) de dwerse goete de(n) mole(n)[wech] aen deen side en(de) jan van/
meerhout aen dand(er) side It(em) daer heeft aen de joffr(ouwe) zwaefs iii cap(uynen)/
en(de) iii s(cillingen) iiii d(enieren) o outghels en(de) tvierdel van ene(n) cap(uyn) It(em) noch de/
selve joffr(ouwe) zwaefs heet d(aer) aen iii cap(uynen) en(de) iii s(cillingen) en(de) iiii d(enieren) o outghels/
/ It(em) aen thof d(aer) buten heeft aen jan vand(er) hofstat x s(cillingen) en(de) xi/
cap(uynen) en(de) x d(enieren) en(de) i hellinc It(em) noch aen tselve hof heeft d(aer) aen/
henric [vanden bossche] vi cap(uynen) en(de) vi oude grote It(em) jan kymp heeft aen hof/
It(em) her henric van hugarden heeft aen thof vi cap(uynen) en(de) vi/
oude grote It(em) jan kymp heet aen thof ene(n) cap(uyn) en(de) ene(n) oude(n) grote(n)/
It(em) peter van sente peters heet aen thof ene(n) cap(uyn) en(de) ene(n) oude(n) gr(ote)/
It(em) de witte vrouwe(n) hebbe(n) aen thof xl s(cillingen) pay(ments) It(em) goert roelofs/
heet aen thof ene(n) sack corens It(em) wouter onse neve heet aen thof/
(½) mudde corens It(em) een stuck lants gelege(n) aende to(m)me in deen side/
en(de) hekelsbogart aein dand(er) side dies mach sijn een boender en(de) iii/
vierdel luttel min oft meer It(em) noch ene(n) hof inde tomstrate in/
deen side en(de) wout(er) hamer aen dand(er) side It(em) daer heet aen jan/
van oppendorp v s(cillingen) en(de) v cap(uynen) It(em) de selve jan va(n) oppendorp/
heet daer aen iii(½) schillinc en(de) iiii cap(uynen) It(em) de heylighegheest/
heet daer aen iii(½) xvi s(cillingen) en(de) x d(enieren) outghelts en(de) xviii cap(uynen) It(em)/
h(er) willem pynnoc heet d(aer) op v molevate corens It(em) de/
h(er)toge van braba(n)t heet d(aer) op ii cap(uynen) en(de) ii oude grote en(de) een/
derdel van ene(n) cap(uyn) en(de) ene(n) halve(n) hoydach It(em) een half/
boend(er) lants luttel min oft meer gelege(n) aende(n) molenwech goert/
roelofs aen deen side en(de) machiel van bredzijp aen dand(er) side/
It(em) daer heeft aen henric vand(er) calstre(n) iiii(½) oude(n) gr(oten) It(em) henric/
van dyoen heet d(aer) aen v oude grote It(em) die wittevrouwen/
hebbe(n) daer aen ii cap(uynen) en(de) ii oude gr(oten) It(em) die vanden perke/
hebbe(n) daer aen xlii pl(a)c(ken) It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) aende loe/
die witte vrouwen aen deen side en(de) jan de hont aen dand(er) side/
It(em) de cap(it)le van sente pet(er)s hebben daer aen ix cap(uynen) en(de) ix/
oude grote It(em) een stuck lants gelege(n) aende(n) cortenwech gelege(n)/
aende veste [groet sijnde] i(½) dachmael luttel min oft meer It(em) een dach(mael)/
lants
It(em) een dachmael lants gelege(n) aende(n) cortenwech luttel/
min jan de becke(re) aen deen side en(de) aberaen aen dand(er) side It(em)/
vii dachmael lants luttel min of meer gelege(n) aenden/
cortenwech de witte vrouwe(n) in deen side en(de) jan keyenoghe/
in dande(r) side It(em) vii vierdel lants luttel min oft meer jan/
/ keyenoghe in deen side en(de) lodic aen dand(er) side gelege(n) bide(n) corte(n)wech/
It(em) iii(½) dachmael lants bat min oft meer gelege(n) aende loe en(de) lodic uut(er)helecht/
aen deen side en(de) lijsbeth sas aen dande(r) side It(em) daer heet aen wouter/
pynnoc xii(½) cap(uynen) It(em) heet(er) aen jan zedele(re) ix cap(uynen) en(de) ix oude gr(oten) en(de) iii d(enieren)/
It(em) d(aer) heeft aen die joffr(ouwe) vande(n) hoffle iii cap(uynen) en(de) iii oude gr(oten) It(em) d(aer) heeft/
aen [jan] vanden tymple ii cap(uynen) en(de) ii oude gr(oten) It(em) daer aen [heeft] henric de jode ene(n) cap(uyn)/
en(de) ene(n) oude(n) grote(n) It(em) daer heet aen jan heyme ene(n) cap(uyn) en(de) ene(n) oude(n) grote(n)/
It(em) d(aer) heet aen die joffr(ouwe) vroede(n) ene(n) cap(uyn) en(de) oude grot(en) It(em) daer heet aen/
die joffr(ouwe) vanden broeke ene(n) cap(uyn) en(de) ene(n) oude(n) groet It(em) s(en)te q(ui)ntijn heet(er) aen/
xxv l(i)b(ra) pay(ments) It(em) s(en)te mychiel heet(er) d(aer) aen xv l(i)b(ra) pay(ments) It(em) die joffr(ouwe) switte(n)/
heet(er) d(aer) aen xxxii l(i)b(ra) pay(ments) It(em) heet d(aer) aen die gasthus van sent(er) viven/
viii l(i)b(ra) bursegelts It(em) een hus inde hoelstrate roelof rabode op deen side/
en(de) den stoer aen dand(er) side daer heeft op roelof boxhoe(re)n ii gripe(n)/
It(em) onse vrouwe daer buten heeft op alle de goede een halst(er) corens/
Dit is de tsijs die wi heffende zijn It(em) op jan werners huys iiii l(i)b(ra)/
It(em) op bertrams huys alder nest de colve [op] xvi l(i)b(ra) It(em) op h(er) jans vos huys/
ii cap(uynen) en(de) i oude(n) gr(ote) en(de) ii rijnsch gulde(n) [s.. fer?] It(em) op jans koma(n) huys xl s(cillingen)/
It(em) op jan edelheers huys xiii l(i)b(ra) It(em) op een banc int vleeschhuys xv l(i)b(ra)/
It(em) jans honts huys xvi l(i)b(ra) en(de) i cap(uyn) [rauwe st(ra)te] It(em) op [do(mu)[m] et c(ur)t(em) domicel(li) boxhoe(re)n] jans van willenb(ri)nghe(n)/
vi l(i)b(ra) en(de) ii cap(uynen) [flami(n)gor(um) st(ra)ta] It(em) op wout(er) calstermans huys [flami(n)gor(um)] en(de) hof xxviii l(i)b(ra) It(em)/
op jan odevers huys en(de) hof v l(i)b(ra) It(em) op henric van gheetrode do(mu)[m] et c(ur)t(em)/
ene(n) gulde(n) rijnsch It(em) op [egidii ex lye(ming)[en] fusor(is) pottor(um)] jan meylis huys en(de) mette(n) hove viii oude grote/
It(em) aen bouden ty(m)m(er)mans hof v l(i)b(ra) It(em) tgoet te eghenhove(n) vi d(enieren) i cap(uyn)/
It(em) dit sijn de goede acht(er) den oude(n) willem den vos en(de) m(ar)griete(n) zijnre werdynne(n)/
bleve(n) sijn So hebben wise willem en(de) jan de vos beyde ghebroeders/
geschat met alle der vrucht op ix[c] swaerder cronen En(de) so/
wie dese voirgenoemde goede aenverden sal die sal betale(n) den/
tsijs die uuten goeden gaen van kersmisse lest lede(n) es sonder e(n)nige(n)/
argelist/
It(em) dese cedule hebben de kijnde(re) svos na inhebben den/
verdraghe ende den uutsett opten dach van heden ov(er)gegeve(n)/
h(ere)n woute(re)n leeman cor(am) opp(endorp) lyemi(n)ghen septembr(is) q(ui)nta
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-07 by Sabrina Keyaerts