SAL7727, Act: V°287.1-R°288.1 (229 of 306)
Search Act
previous | next
Act V°287.1-R°288.1  
Act

Transcription

2020-01-04 by Dirk De Wever
Cond zij allen lieden dat jan lonijs es comen voe(r) scepen(en) van/
loven en(de) heeft gegeven en(de) bekent dat hij gegeve(n) heeft/
gheerde straesborchs van kerckem alle sijn god goede in/
wynnenden landen beemden en(de) eeusselen also die bynnen/
kerckem gelegen sijn uutgenomen een eeussel geheten tstrin/
geleeussel en(de) den busschopshoff Te houden te hebben/
en(de) te wynnen van halfmeerte dat wesen sall int jare/
ons hee(re)n dusent vierhondert vijf en(de) dertich eenen t(er)mijn/
van xii jae(re)n langc deen na dander sonder middel volgen(de)/
elx jaers hie(re)n bynnen te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me/
en(de) voe(r) thien zacke en(de) drie molevate rox kerckemscher/
maten en(de) alsulx pachts als de voirs(creven) wynne opte voirs(creven)/
goede jairlix wynnen sall Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeus/
sele op en(de) voe(r) vier g(ri)pen te weten xl pl(a)c(ken) brabantschs/
payments voer elken gripe gereeckent te betalen te wete(n)/
tvoirs(creven) coren tsente andries misse en(de) te loven te leve(re)n/
en(de) de voirs(creven) iiii g(ri)pen tsente m(er)tens misse inden wynt(er)/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als/
v(er)volghde schout Item sall de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde jairlix de voirs(creven) goede wael en(de) loflic wynnen/
en(de) w(er)ven gelijc sinen reengenoeten boven en(de) beneden/
en(de) met [en(de) met goeden custbaren zade besayen] Item sall de voirs(creven) wynne alle jare den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde alle de lande die hij met rogge besayen/
sall wel en(de) loflic opt te voren ov(er)mesten opt selve jae(re)/
It(em) sall hij voert (½) boend(er) lants gelegen opt calvereeus/
selvelt tuschen de goede aelbrechts vanden zaffle in deen zide/
en(de) willem meeus en(de) jans vanden male in dande(r) met/
eve(ne)n oft have(re)n die hem jan lonijs daer toe leve(re)n sall ten/
afscheiden van sinen t(er)mine voirs(creven) op twee getidege voren/
wel en(de) loflic besaeyt laten Item sall de voirs(creven) wynne den/
wynt(er)art ten lesten jae(r) vanden t(er)mijn voirs(creven) wel en(de) loflic/
besayt laten met rogge op vier getidege voren En(de)/
/ de storte eens o(m)me gedaen Item sall oec de voirs(creven) wynne/
(½) dachmael lants gelegen opt schobboschvelt tuschen de/
goede gheert straesborchs en(de) de goede [vacat] ten/
eynde van sinen t(er)mijn voirs(creven) laten eens o(m)me gedaen en(de)/
den meys acker ghemest en(de) besaeyt wel en(de) loflic met/
rogge op iiii getidege voren Item sall de voirs(creven) wynne/
bynnen sine(n) voirs(creven) t(er)mine alle v(er)droeghde boeme op de/
voirs(creven) goede staende mogen affhouwen maer daer [des sal hij] voe(r)/
sall elken v(er)droeghden boem ii leve(n)de poten vanden selve/
arn aerde opte voirs(creven) goede setten En(de) alle dese voirs(creven)/
vurw(er)den (et)c(etera) Voert heeft geloeft de voirs(creven) wynne heynke(n)/
sinen da soen onder sijn dage sijnde dat hij den selven/
sinen soen also schiere hij tot sinen mondigen dagen come(n)/
sall sijn dat hi in dien hebben sall dat hij den voirs(creven)/
janne lonijs voe(r) scepen(en) van loven de voirs(creven) geloeften in/
alle d(er) maten sijn vader die geloeft heeft doen sall also/
dat (et)c(etera) witteman boen m(ar)tii t(erti)[a]
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-10 by Sabrina Keyaerts