SAL7728, Act: R°151.6-V°151.1 (142 of 375)
Search Act
previous | next
Act R°151.6-V°151.1  
Act
Date: 1434-11-22

Transcription

2020-01-03 by Frans Feyaerts
Item johannes lonijs heeft v(er)huert en(de) bekent dat hij v(er)huert/
heeft [met orlove tshee(re)n vanden gronden] henricke den weve(re) van kerckem eenen beemt gehete(n)/
strynghelseeussel gelegen inde p(ro)chie van kerckem t(er) stat/
geheten ten male te houden en(de) te hebben van s(in)[te] m(er)tene/
misse inden wynt(er) neestcomen(de) eenen t(er)mijn van vi ja(r)en
//
lanc deen na dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcs jaers hie(re)n/
bynnen o(m)me iiii lovensche scilde d(er) mu(n)ten h(er)toge philips/
h(er)toge van bourg(oign)[en] en(de) van brabant voe(r) dat(um) des briefs/
gemunt tsente m(er)tens misse voirs(creven) te betale(n) alle ja(r)e/
den voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als/
v(er)volghde schout behoudelic dien dat de voirs(creven) henric/
bynnen desen vi ja(r)en vi t(er)mijne betalen sall Item waert/
also dat jan lonijs inden voirs(creven) beemt [appelbome] setten woude dat/
dan de voirs(creven) henric die sal helpen setten en(de) wael/
ende orberlic verdoernen sond(er) argelist Van welk(er)/
hueringen de voirs(creven) jan lonijs geloeft heeft den voirs(creven) henricke/
alt(ijt) genoech te doen en(de) jegen ene(n)yegeliken recht wara(n)t/
te sijn absoloens voshem no(vembris) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt