SAL7728, Act: R°170.4-V°170.1 (154 of 375)
Search Act
previous | next
Act R°170.4-V°170.1  
Act
Date: 1434-12-07

Transcription

2020-01-07 by Frans Feyaerts
Want stoet en(de) tebat opverstaen en(de) geport is tusschen roelof/
corsbout goutsmet die na d(en) recht d(er) stat van loeven come(n) ende/
geleydt is tot allen den goeden lambrechts vanden paenhuyse en(de)/
joffr(ouwe) ka(theri)[ne(n)] vande(n) opstalle sijns wijfs weduwe vrancs wilen vander/
galen tsjonghen en(de) joffr(ouwe) lijsbetten docht(er) des vors(creven) wile(n) vranx en(de)/
joffr(ouwe) kath(er)ine(n) in deen side en(de) jan vand(er) galen brueder des vors(creven)/
wile(n) vranx in dande(re) van seke(re) erflike(n) en(de) onberuerlike(n) goeden/
die bleven sijn na en(de) vander doet vrancs wile(n) vand(er) gale(n)/
vad(er) des vors(creven) wile(n) vrancs en(de) jans vand(er) gale(n) te vorst en(de)/
elswae(r) gelege(n) So sijn de vors(creven) p(ar)tijen des come(n) voe(r) scepen(en)
//
van loeven en(de) hebbe(n) hen vanden vors(creven) stote en(de) van alle(n)/
ande(re)n saken die deen tot den ande(re)n te segge(n) moghe(n) hebben/
gekeert en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n te/
wete(n) de vors(creven) roelof in henricke van myerlaer en(de) gielijs/
thijs en(de) de vors(creven) jan vand(er) gale(n) in h(ere)n wille(m)me wijtman/
p(er)soen d(er) kerke(n) van vorst en(de) arnde scoenheze Op also/
dat de vors(creven) segge(re)n trecke(n) selen inde hoeve daer onder de/
vors(creven) goede gelege(n) zijn en(de) [ald(aer)] vertasten en(de) ond(er)vijnden hoe v(er)re/
elc vanden p(ar)tijen d(aer) in gericht is tusschen dit en(de) paessche(n)/
naest comende en(de) Belovende de selve p(ar)tijen vast en(de)/
gestedich te houden so wes de vors(creven) segge(re)n d(aer) af segge(n)/
en(de) eendrechtichlic uutspreke(n) selen En(de) is ond(er)sproke(n) so/
wae(r) e(n)nig(er) p(ar)tijen e(n)nige(n) segge(re) gebrake dat hi ene(n) ande(re)n/
in sijn stat sal mogen nemen sond(er) argelist borch(oven)/
k(er)smake(re) dec(embris) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt