SAL7728, Act: R°207.2 (183 of 375)
Search Act
previous | next
Act R°207.2  
Act
Date: 1435-01-05

Transcription

2020-01-22 by Frans Feyaerts
De vors(creven) wouter en(de) peter gebruede(re) hebben geloeft en(de) toegeseeght/
voe(r) scepen(en) van loeven dat si mette(n) vors(creven) beleyde voldoen selen/
de(n) uutersten wille en(de) ttestamente det? vors(creven) wile(n) h(ere)n jans haers brued(er)s/
gelijc hi dat begheert en(de) gemaect [heeft] sond(er) argelist cora(m) lombart/
(et) joh(ann)e de borchove(n) januarii quinta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt