SAL7728, Act: R°233.5 (211 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°233.5  
Act

Transcription

2019-04-05 by Frans Feyaerts
[It(em)] Van alsulker aenspraken te wete(n) van xxxix oude schilde en(de) xlix rinssche/
gul(den) die joffr(ouwe) machtelt h(ere)nmeys weduwe huyghs wile(n) roelofs yessch d(er) stat/
van loven zichne als van enen jae(re) die sij meynde dat si aende selve/
stat van zich(ne) tacht(er) soude sijn dair arnt vand(er) meynartshoven/
als macht hebben(de) vand(er) stat van zich(ne) voirs(creven) alrehande verantw(er)rden/
dede (et)c(etera) heeft ten uut(er)sten tvonnisse gewijst dat de voirs(creven) joffr(ouwe)/
machtelt claren sal van welken jare men hae(r) dat tacht(er) is en(de)/
dae(re)n teynden recht [cor(am)] lomb(ar)t abs(oloens) kersmake(re) vynck boys voshem/
des xxi[te(n)] daichs in januario
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt