SAL7728, Act: R°240.2 (221 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°240.2  
Act
Date: 1435-02-03

Transcription

2019-03-25 by Frans Feyaerts
It(em) jan goessens van breyeshe(m) es v(er)weert gewijst/
tege(n) ja(n)ne cruyplant als man van buyte(n) van/
ii[ct] cr(onen) d(aer) voe(r) hij vande(n) voirs(creven) ja(n)ne cruyplant/
beclaeght was lomb(ar)t borch(oven) abs(oloens) vync buys voshe(m)/
fe(bruarii) iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt