SAL7728, Act: R°247.3 (230 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°247.3  
Act
Date: 1435-02-08

Transcription

2020-02-03 by Frans Feyaerts
It(em) want jan deens de jonghe die vanden recht en(de) vand(er) vriheyt/
es van sente peters mansscap van loeve(n) tot loeven in hadde/
doen sc(ri)ven voe(r) den meye(r) en(de) sente peters ma(n)ne van loeven steven/
van veshem va(n) turnhout daer de(n) dach van heden af was en(de)/
daer de selve jan niet come(n) en is So hevet tvonnisse va(n) sente/
peters ma(n)ne va(n) loeve(n) gewijst dat de vors(creven) steven sijn recht/
voert sal moge(n) vorde(re)n op sijn borge(n) gelijc hi dat/
begonne(n) hadde cor(am) lomb(ar)t borch(oven) abs(oloens) borch(oven)[absoloens d(omin)us symon py(n)noc miles (et) henr(ic) de borch(oven)] febr(uarii) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt