SAL7728, Act: R°349.3 (314 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°349.3  
Act
Date: 1435-04-13

Transcription

2020-03-09 by Frans Feyaerts
It(em) beatrijs weduwe marsielijs wilen van doerne et jan hae(r)/
sone hebben gegeven en(de) bekendt dat sij gegeven hebben everarde/
van doerne de goede d(er) selver beat(rij)sen en(de) janne ha(r)en sone toebehoe(re)nde/
[gehete(n) van hudsberghe] in huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemden en(de) eeuselen en(de) met allen/
ha(r)en toebehoirte(n) gelegen inde p(ro)chie van doerne en(de) van tot vlierde(n) gelege(n)/
Te houden te hebbe(n) en(de) te wynnen van pinxtdaghe naest comende/
ene(n) t(er)mijn van thien ja(r)en lanc duerende deen na dand(er) staphans/
sond(er) myddel volgende elx jaers daer en bynne(n) op alle den tsijs en(de)/
co(m)mer daer voe(r) uutgaende ten gewoenlike(n) en(de) behoulike(n) tide te betale(n)/
En(de) voertaen om thien mudde rogs goede en(de) payabel d(er) maten/
van loeven alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn duerende tons(er) vrouwen daghe/
purificat(i)o te betale(n) en(de) tot loeven te leve(re)n en(de) telken t(er)mijn/
alse v(er)volghde schout En(de) is vorw(er)de dat de vors(creven) ever(art) de/
voirs(creven) goede wel en(de) loflic de(n) selve(n) t(er)mijn duerende wynnen en(de) /
w(er)ven sal gelijc sine(n) reengenoten boven en(de) beneden en(de) des is burge [des vors(creven) ever(arde)]/
alse p(ri)ncipael schulder henr(ic) van doerne sijn brueder den/
welke(n) de vors(creven) everart geloeft heeft hier af scadeloes en(de) co(m)merloes/
te houden en(de) tontheffen wille(m) lomb(ar)t abs(oloens) ap(ri)lis xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt