SAL7728, Act: R°364.1 (319 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°364.1  
Act
Date: 1435-04-30

Transcription

2020-03-10 by Frans Feyaerts
It(em) want jan knaep die na de(n) recht d(er) stat van loeven/
geleydt is tot de(n) goede(n) have en(de) erve jans fyerens/
tot loeve(n) int recht ov(er)mids de(n) vors(creven) beleyde aengesproke(n) heeft/
joffr(ouwe) lijsbette(n) quadolfs en(de) joffr(ouwe) aleite(n) van rode begine(n) van/
arscot van alrehande have(n) die bleven soude zijn acht(er)/
joffr(ouwe) kath(er)ine(n) wile(n) fierens maeye des vors(creven) jans D(aer)/
op de joffrouwe(n) ha(r)en eet boden dat sij va(n) dier have(n)/
niet en hadde(n) mer dat si bekeert en(de) uutgegeve(n) hadde(n)/
in alsulke(n) uutersten wille daer toe de vors(creven) wile(n) joffr(ouwe) ka[(theri)ne(n)]/
die gelate(n) hadde en(de) dat sij dat te voren de(n) vors(creven) janne/
fyerens te wete(n) dede(n) eer si e(n)nighe goede aenverde(n) dat de/
vors(creven) wile(n) joffr(ouwe) ka[(theri)ne] hem de(n) uuterste(n) wille liete(n) aenhoren/
So hebbe(n) de scepen(en) va(n) loeve(n) bi mae(n)nisse(n) smey(er)s gewijst/
so wae(r) de vors(creven) joffrouwe(n) lijsb(etten) en(de) aleyt ha(r)en eet/
dade(n) gelijc als si gebode(n) hadde(n) dat si d(aer) mee gestae(n) soude(n)/
en(de) als si die(n) gedaen hadde(n) geliefde de(n) vors(creven) janne [knaep] dan yema(n)t/
anders aen te spreke(n) dat hi dat doen mocht mette(n) recht/
welke(n) eet de vors(creven) jan [de(n)] vors(creven) joffr(ouwen) v(er)droegh lomb(ar)t/
borch(oven) abs(oloens) k(er)smake(re) [boys] voshem sabbato p(ost) q(uasi)simo(do)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt