SAL7728, Act: R°372.2 (323 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°372.2  
Act
Date: 1435-05-06

Transcription

2020-03-12 by Frans Feyaerts
It(em) van alsulken stoet als geweest is tussche(n) daneel daneels/
van oplynthre in deen side en(de) wille(m)me van baussele in dande(re)/
alse van es get(er)mineert biden rade vand(er) stat van loeven/
dat alsulke(n) [segghen] en(de) eendrechticheyt als lodewijc de rike willem lomb(ar)t/
mychiel absoloen en(de) henr(ick) de v(er)me(re) voe(r)maels geseeght en(de) gemaect/
hebbe(n) tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tijen dat dat gehouden en(de) van w(er)den/
blive(n) sal En(de) dat de vors(creven) daneel int gebruyck en(de) hante/
ringh van sine(n) goeden sijn leefdaghe lanc blive(n) sal gelijc/
hi dairv[ynne] tot h(i)ertoe geweest heeft [niet wed(er)staende den v(er)sueck dat willem van baussele vors(creven) dede datme(n) hem houde(n) woude inden rechte van sine(n) beleyde va(n) sine(n) scepen(en) br(ieve) va(n) loeven die hi ald(aer) voe(r) oge(n) bracht] cor(am) lyemi(n)ghen/
cap(elle)[man] burg(i)mag(ist)ris (et) aliis in pleno consilio maii vi/
anno xxxv[to]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt