SAL7728, Act: R°53.5 (46 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°53.5  
Act
Date: 1434-08-16

Transcription

2019-07-19 by Frans Feyaerts
It(em) cond si allen lieden dat h(er) gord ute(n) lye(ming)[en] prieste(r) [p(er)soen d(er) kerke(n) van loeve(n)joule] en(de)/
willem van brabant in jegewoirdicheit der scepen(en) van loeven/
gestaen hebben genomen en(de) bekent dat si genome(n) hebbe(n) vande(n) he(re)n/
deken(en) en(de) cap(it)le van weset de thiende met haerre toebeh(oirten) d(er) selv(er) cap(it)len gelijc si die/
i(n)de p(ro)chie va(n) love(n)joul houdende zijn Te houd(en) en(de) te hebbe(n) va(n) s(in)[te] jans misse bap(tis)[te(n)] voirlede(n)/
ene(n) t(er)mij(n) va(n) vi ja(r)en lanc deen na dand(er) staphans volgende elx jaers daer en bynne(n)/
om sessen(de)neghentich rijnssche gulde(n) of de weerde d(aer) voe(r) in ande(re)n goede(n) gulden(en) gelde/
gelijc de wissele(r) d(er)stat va(n) ludick dat prise(n) sal sinte jans misse bap(tis)[te(n)] te betale(n)/
en(de) te weset te leve(re)n h(ere)n janne va(n) boetsey en(de) h(ere)n goessen van strale(n) canonicke(n) d(er)/
kerke(n) va(n) wesete of de(n) ene(n) va(n) hen b(ri)nge(r) des briefs alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn dur(ende)/
en(de) telke(n) t(er)mijn ass(ecutu)[m] met [En(de) is] vorwerde dat de vors(creven) h(er) gord [ute(n) lye(ming)[en]] en(de) willem van brab(an)t/
jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende leve(re)n selen vierhondert walms om d(er) vors(creven)/
cap(it)len schuer staende te lovenjoul d(aer) mede te decke(n) En(de) h(ier) af sijn borge(n)/
der vors(creven) h(ere)n gords en(de) willems als p(ri)n(cipa)[le] sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheide(n) /
jan hecht en(de) willem uute(n) lyem(in)ghs brued(er) des vors(creven) gords de welke/
de vors(creven) her en(de) gord en(de) willem hebbe(n) geloeft h(ier) af scadeloes te houde(n)/
en(de) co(m)merloes tontheffen hier af sij(n) borge(n) der vors(creven) Hier wa(r)en/
ov(er) abs(oloens) voshem aug(usti) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt