SAL7728, Act: R°75.3 (69 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°75.3  
Act
Date: 1434-09-09

Transcription

2019-09-24 by Frans Feyaerts
It(em) het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven inde banc/
aldaer joffr(ouwe) johanne weduwe goerts wilen vand(er) porten van plansenoet/
in deen side en(de) willem(me) bisscop die geleydt is tot d(en) haefliken/
arnts bisscops sijns brueders in dande(re) daer de vors(creven) willem yesch/
en(de) v(er)socht uut macht van sinen voirs(creven) beleyde datmen hem woude/
doen volghen lxxvi stucke(n) gouts in alrehande mu(n)ten gelijc die/
gesett en(de) gesteldt sijn ond(er) de dcepen(en) van plansenoet (et)c(etera)/
Tot welke(n) gelde de vors(creven) joffr(ouwe) johanne een aensprake dede/
meynende dat hae(r) dat toebeho(re)n soude mids dat dat op den/
gront van hae(re)n erve vonden was gelijc si dat boet te thoenen/
daer op de vors(creven) willem hem v(er)antwerde en(de) dede seggen dat hem/
en(de) sinen beleyde tvors(creven) ghelt volgen soude bi seke(re)n waerheyde(n) ende/
thoe(n)nisse(n) die daer toe hi hem v(er)mat en(de) des hi volquam Also dat/
de meye(r) va(n) loeve(n) na desen maende de scepen(en) van loeven die/
wijsden voe(r) een vonnisse na aensprake na v(er)antwerden na thoe(n)nisse/
dat alsulken aensprake als de vors(creven) joffr(ouwe) johanne gedaen/
hadde vand(er) vors(creven) gelde dat die den vors(creven) wille(m)me noch sinen/
beleyde gheen ontstade doen en sal cor(am) lomb(ar)t borchove(n) absoloens/
k(er)smake(re) vynck boys voshem septembr(is) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt