SAL7728, Act: R°75.4-V°75.1 (70 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°75.4-V°75.1  
Act
Date: 1434-09-09

Transcription

2019-09-26 by Frans Feyaerts
It(em) het sijn come(n) in recht voe(r) meye(r) en(de) schepen(en) van loeven/
inde banck aldaer jan henrick en(de) henrick willems bastijns/
gebrueders sone willems wilen bastijns in deen side en(de)/
he(re) gord ute(n) lyeminge(n) priest(er) die na den rechte d(er) stat/
van loeven come(n) en(de) geleydt is totden onberuerlike(n) goeden
//
lijsbette(n) wilen vande(n) bloke so weduwe jans baudewijns/
wilen vande(n) bloke en(de) jans hoers soens in dande(re) daer/
een gedinge geporrt is tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) [vande(n) goeden hier] van ene(n)/
[de(n) derde(n) deel van ene(n)] boend(er) beemps belege(n) int blaersveltbroeck int oude/
broeck Ite(m) van ene(n) vierdeel beemps gelege(n) aent/
langelant neve(n) de kijnde(re) adolens Ite(m) van drie hant/
beemps gelege(n) ald(aer) ov(er) den acht(er)sten sloet neve(n) de goede/
wijnants van culickrode? Ite(m) noch een vierdeel beemps/
gelege(n) aldaer neve(n) de hofdonck neve(n) de gode goede/
der kijnde(re) vanden ronen in welken gedinge beyde p(ar)tie(n)/
hen tvonisse v(er)maten die si deden alsoe si heden doch/
vantme(n) ten slote dat de vors(creven) h(er) gord sijn thoenisse/
vele claerd(er) leydde dan sijn wed(er)p(ar)tie Alsoe dat ter/
manissen des meyers van loeven die scepen(en) van loeve(n)/
wijsden voe(r) een vo(n)nisse dat de vors(creven) goede den/
vorscr(even) h(ere)n gorde en(de) sine(n) beleyde volgen selen alsoe/
v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) van loeven van loeven come(n)/
is cora(m) lombart borch(oven) absoloen k(er)smake(re) vynck boys/
vosheem juli sept(embris) ix an(n)o xx xiiii[c] xxxiiii[o]
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt