SAL7728, Act: R°83.2 (78 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°83.2  
Act
Date: 1434-09-12

Transcription

2019-10-08 by Frans Feyaerts
Ite(m) want wout(er) van belanden(en) dieme(n) heet de mu(n)te(re) als voirscr(even) steet/
na den recht d(er) stat van loeve(n) geleydt is tot den goeden jans van/
babilonien va(n) wiltsele jans en(de) henrics sijnen sone so waer die gelege(n)/
zijn Daer om eest dat de selve wout(er) come(n) is voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n)/
en(de) heeft bekendt en(de) v(er)lijdt openbairlic dat de vors(creven) jan va(n) babilonien/
de vad(er) de voirs(creven) goede geheellic en(de) al tot sijnre vryer tocht/
sijn leefdage lanc hebben en(de) behoude(n) sal niet wed(er)staende de(n) beleyde/
voirs(creven) en(de) dat de selve wout(er) mette(n) vors(creven) beleyde niet w(er)ken en sal/
also lange als de selve jan de va(er) leeft ten wa(r)e dat de vors(creven) jan/
van hem des begheerde of dat hi en(de) sijn kijnde(re) de vors(creven) goede of/
e(n)nich van hen v(er)copen belaste(n) beco(m)me(re)n of e(n)nichsins v(er)ande(re)n wouden/
het wa(r)e met beleyde oft anders dat dan de vors(creven) wout(er) dat met/
desen beleyde voirs(creven) soude mogen wezen En(de) geboret also dat de/
vors(creven) jan de vad(er) aflivich worde so is dan oec vorwerde dat/
de vors(creven) wout(er) mette(n) vors(creven) beleyde op de vors(creven) goede niet vorder/
of hog(er) werken en sal dan de vors(creven) jan en(de) henric gebruede(re)/
hem [of] ter goed(en) meyninge(n) den vors(creven) woute(re)n en(de) sinen wive of den/
ene(n) van hen van wittig(er) schout sculdich sal sijn sond(er) argelist/
boy vynck voshem sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt