SAL7728, Act: R°92.1 (91 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°92.1  
Act
Date: 1434-09-30

Transcription

2019-10-24 by Frans Feyaerts
It(em) tvonnisse tusschen wille(m) herma(n)ne vanden wye(re) van/
thienen in deen side en(de) vrancke(n) oeden die geleydt is tot den/
goeden jans bake in dande(re) alse van lxxii roeden lants/
gelege(n) te sente mertens vessenake(n) opte(n) colenbosch tussche(n) de goede/
jans van lumbeke[des selfs h(er)mans] en(de) henrics pijl van houthem dair op de /
p(r)tijen tot hae(re)n thoe(n)nisse gewijst worden En(de) dien acht(er)volgende/
thoende de vors(creven) h(er)man dat henric maes ter tijt dat hi de goede/
derfde de selve goede besat als sijn p(ro)per erve en(de) dat hij dier/
mechtich was te derven en(de) dat hise ye sint dat hi de selve/
h(er)man daer in gegoedt was besete(n) heeft als si p(ro)p(er) erven Daer de/
vors(creven) vranc niet en thoende hoe wael hi d(aer) toe dach hadde (et)c(etera)/
Es so waer de vors(creven) vranc niet en thoende ten opstaen des/
meyers en(de) d(er) scepen(en) dat dan de vors(creven) h(er)man blive(n) sal/
in sine goede na de waerheyt die hi geleydt hadde/
p(rese)ntib(us) om(ni)b(us) scabi(ni)s lov(aniensibus) dempto boys sept(embris) x ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt