SAL7728, Act: V°139.2 (126 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°139.2  
Act
Date: 1434-11-06

Transcription

2019-12-14 by Frans Feyaerts
It(em) inden gedinghe dat geweest is voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven tussche(n) gheerde de molde(re) die na de(n) recht d(er)/
stat van loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot alle de(n) goede(n) joffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) vande(n) gore weduwe gheerts wilen vanden eynde/
joffr(ouwe) geertruden en(de) gheerts ha(r)e kijnde(re) so waer die gelege(n) zijn/
in deen side en(de) henrick van doerne die na den selve(n) recht/
d(er) stat va(n) loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot alle(n) de(n) goeden/
henrics van steyvoerde die voe(r) na de(n) rechte als vors(creven) is/
gegoedt en(de) gheerft was inde goede jans wile(n) va(n) wickevorst/
indande(re) sijn alrehande goede bedingt gelijc sij die in/
beyden siden inden recht dede(n) lesen welke goede toebehoe(re)nde/
sijn der hoeven van beerse geheten wickvorsts hoeve met/
ii boende(re) beemds gehete(n) den kersdonck gelege(n) in de p(ro)chie van/
lille Es bi mae(n)nissen smeyers gewijst alsulken vonnisse bide(n)/
scepene(n) van loeven en(de) in alsulken woerden als hi na volght/
na aensprake na v(er)antw(er)den en(de) na thoe(n)nisse segge(n) wi/
voe(r) een vo(n)nisse dat alle de goede die gheert de molde(re)/
aengesproke(n) heeft also v(er)re als die gheen turnhoutsche goede/
en sijn en(de) ond(er) tturnhoutsrecht niet en liggen dat die den selven/
gheerde de molde(re) en(de) sine(n) beleyde volgen selen dits puerlic/
en(de) sond(er) v(er)hael En(de) voert alse vande(n) turnhoutsche(n) goeden/
en(de) also v(er)re als die ond(er) tturnhoutsche recht ligge(n) dat die/
henricke(n) va(n) doerne en(de) sine(n) beleyde volgen selen also v(er)re/
alst noch voe(r) ons come(n) is cor(am) lomb(ar)t borch(oven) abs(oloens) k(er)smake(re)/
vynck boys voshem vi novembri anno xxxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt