SAL7728, Act: V°181.1 (161 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°181.1  
Act
Date: 1434-12-16

Transcription

2020-01-15 by Frans Feyaerts
It(em) want gielijs van opb(er)ghen die na de(n) recht d(er) stat van/
loeven comen en(de) geleydt is tot de(n) haeflike(n) goeden coenraet/
goedenoys sijns oems tot loeve(n) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) in hadde /
doen scriven janne de(n) vlaghe voe(r) xii gulden crone(n) va(n) beemdhue(re)n/
voe(r) iiii crone(n) van ene(n) rynde en(de) voe(r) xi s(chellingen) grote brabants gelts/
oec van beemdhue(re)n en(de) van geleende(n) gelde Welc schout de vors(creven)/
jan de vlaghe sculdich is de(n) voirs(creven) coenrarde en(de) nu toebehoert de(n)/
vors(creven) gielise tot ene(n) seke(re)n daghe daer de selve jan niet en qua(m)/
en(de) de selve gielijs na inhebbe(n) van sine(n) beleyde des een vonnisse beg(er)de/
so dat de scepen(en) wijsd(en) voe(r) een vo(n)nisse datme(n) de(n) vors(creven) gielise/
houde(n) soude in sinen beleyde also v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) van/
loeve(n) come(n) es Cor(am) lomb(ar)t borch(oven) abs(oloens) k(er)smake(re) vynck boys voshem/
dec(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt