SAL7728, Act: V°209-R°210.1 (185 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°209-R°210.1  
Act
Date: 1435-01-10

Transcription

2020-01-23 by Frans Feyaerts
Cond sij allen lieden dat joes uut(er)helecht es come(n) in jegenwor/
dicheyt d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genome(n) en(de) bekendt/
dat hi genome(n) heeft va(n) janne keyenoghe wonende inde borchst(ra)te/
huys en(de) hof [des selfs jans] metten lande(n) beemde(n) en(de) eeusele(n) en(de) alle(n) sinen/
toebehoirte(n) gelegen [gelijc] de voirs(creven) goede gelege(n) sijn tot tieldo [ter beke] inde/
p(ro)chie van werchte(r) Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
half merte naest comende ene(n) t(er)mijn van neghen ja(r)en lanc/
durende deen na dand(er) d(aer) na sond(er) middel volgende elx/
jaers daer en bynne(n) [te wete(n) de vors(creven) wynnende lande] om viii mudde rogs goede en(de) payabel/
d(er) mate(n) va(n) loeven tsente andries misse apostels te betale(n) en(de)/
te loeve(n) te leve(re)n alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende en(de) telke(n)/
t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout en(de) de/
voirs(creven) beemde en(de) eeusele om thien cronen te weten veertich/
placke(n) payments voe(r) elke crone vorscr(even) gerekent tsente mertens/
inde(n) wynt(er) te betale(n) en(de) de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijn/
alse v(er)volghde schout Ite(m) sal de vors(creven) joes d(en) vors(creven) janne/
jaerlex hie(re)n bynne(n) sayen een halster lijnsaets d(aer) af de /
vors(creven) jan hem de(n) saet leve(re)n sal en(de) alst tvlas tijtverdich/
es so sal de vors(creven) joes de(n) vors(creven) janne dat [droeghe] tot loeve(n) leve(re)n/
It(em) sal de vors(creven) joes de(n) vors(creven) janne jaerlex halen drie/
voed(er) merghels en(de) die opt vors(creven) lant vueren slants meesten/
p(ro)fijte It(em) alle doeft op de voirs(creven) goede wassende It(em) sal de/
voirs(creven) joes hebbe(n) tderdel vanden oeft opte vors(creven) goede was/
sende en(de) de vors(creven) jan de twedeel de welke hem de/
selve joes tot loeve(n) leve(re)n sal It(em) selen de vors(creven) jan en(de)/
joes alle trunchout opte voirs(creven) goede wassende en(de) vallende/
deyle(n) en(de) hebbe(n) half en(de) half en(de) de selve joes sal den/
vors(creven) janne sijn helecht tot loeven leve(re)n It(em) sal de vors(creven)/
joes jaerlex hie(re)n bynne(n) leve(re)n opte vors(creven) goede xx mandele(n)/
walme(re) [goede en(de) cusbaer] om de huysinghe ald(aer) mede te decke(n) en(de) alsmen/
die ald(aer) v(er)dect oft plect so sal de selve joes den wercliede(n)/
den montcost gheve(n) en(de) den deck(er) dienen en(de) de vors(creven) jan/
sal de dachhue(re)n betalen Voert sal de vors(creven) joes de/
vors(creven) huysinge houden d vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)wart/
sond(er) cost des vors(creven) jans It(em) sal de vors(creven) joes de(n)
//
vors(creven) janne jaerlex hie(re)n bynne(n) leve(re)n hondert eye(re) tot paessche(n)/
te betalen It(em) sal de selve joes de(n) vors(creven) janne jaerlex de(n) vors(creven)/
t(er)mijn duerende doen twee corweyden met sinen wagen en(de) p(er)den/
It(em) sal de vors(creven) joes jaerlex hie(re)n bynne(n) aende voirs(creven) huysinghe/
twee daghe plecken oft doen plecken sond(er) jans cost En(de) hier af/
alle dese vorw(er)de(n) punte(n) en(de) condicie(n) bove(n) bescr(even) heeft geloeft de/
vors(creven) de(n) joes de(n) vors(creven) janne wel en(de) volcomelic te houden en(de) te/
voldoen in alle d(er) manie(re)n bove(n) bescr(even) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde scout/
En(de) hieraf sijn borge(n) des vors(creven) joes alse p(ri)n(cipa)[le] sculde(re)n ongesundert/
en(de) ongescheide(n) arnt vand(er) hofstat en(de) jan daneels sijn swag(er)s/
de welke de selve joes hier af geloeft heeft scadeloes te houde(n)/
en(de) tontheffen lomb(ar)t boys januarii deci(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt