SAL7728, Act: V°21.1 (5 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°21.1  
Act
Date: 1434-07-09

Transcription

2019-04-19 by Frans Feyaerts
Ite(m) want wout(er) hozen van beckenvoert opte(n) dach van heden comen/
is voe(r) den rade d(er) stat van loeven en(de) heeft daer laten sien en(de)/
bliken ii scepen(en) brieve va(n) loeven te wete(n) ene(n) scoutbrief en(de) enen/
beleydtbrief daer mede jan wile(n) der kijnde(re)n de jonghe vand(er) nuw(er)/
capelle(n) en(de) willem vande(n) wynkele van goethuysen come(n) en(de) geleidt/
wae(re)n tot de(n) goeden willems vos van nuwercapelle(n) seggende/
dat de zeghele vanden voirs(creven) twee brieve(n) bi ene(n) sine(n) jonge(n) kijnde/
out sijnde iii jae(re) af dair omtrent bi rechte(n) ongheval en(de) uut puerre/
a(n)noeselheide(n) afgetoghe(n) wae(re)n sond(er) den voirs(creven) wout(er) hozen d(aer) af yet/
te weten oft van yemande d(aer) af gheinformeert te sijn en(de) dat/
ind(er) waerheyt in dit stuck negheen argelist fraude noch quaetheyt/
gelege(n) en ist mer dat na sine beste wetentheit tvoirs(creven) jong kijntt/
det voirs(creven) zegele afgetoge(n) heeft in rechter kijnsheit Op dwelc/
de raet vander stat den voirs(creven) woute(re)n ten heyligen dede eyden die/
openbairlic hielt bi sine(n) eede dat dit aldus geschiet wae(re) en(de) and(er)s/
om negheenre sake(n) wille Also dat na dien de raet vand(er) stat/
v(er)droegh datmen den voirs(creven) woute(re)n hoze nuwe brieve maken/
soude en(de) wed(er) besegele(n) hem seggende so waermen de (contra)rie/
hier af bevonde datmen dat houden soude aen sijn lijf en(de) aen/
sijn goet cor(am) lyemi(n)ghen capelleman burg(i)mag(ist)ris cu(m) pleno/
consilio julii ix anno xxxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt