SAL7728, Act: V°28.1 (12 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°28.1  
Act
Date: 1434-04-16

Transcription

2019-05-06 by Frans Feyaerts
Item peter van muyswinckel van leefdale [stertbeke] in ieg(enwoirdicheit) der scepen(en)/
van loven gestaen heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen/
heeft van vrouwe vanden proviseuren en(de) momboe(re)n en(de) meest(er)sse(n)/
vanden groten gasthuyse van loven inden name en(de) van wegen/
des selfs gasthuys sesthien boenre wynnends lants luttel myn/
oft meer inde p(ro)chie van leefdale gelegen met eenen stucke/
beemts gelegen inde prochie van nederijssche gelijc wouter van/
schore van leefdale die goede aldaer te wynnen plach Te/
houden te hebben en(de) te wynnen vanden iersten dage van/
meye nu neestleden enen t(er)mijn van sesse jae(re)n langc deen/
na dander eenp(er)lic volgende elx jaers hie(re)n bynnen op/
xi mudde rox goit en(de) payabel der maten van loven met/
wanne en(de) met veede(re)n wael bereyt tsente andries misse/
appostels te betalen en(de) te loven te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout voert/
sall de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den/
voirs(creven) gasthuyse vanden voirs(creven) beemde Item es vurweerde/
dat de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen/
sall den chins uut den voirs(creven) goeden gaende also dat den voirs(creven)/
gasthuyse daer af gheen schade en come dwelc hem afslach/
doen sall aen den pacht voirscr(even) En(de) de voirs(creven) wynne sal/
de voirs(creven) lande bynnen den voirs(creven) t(er)mijn eens wael en(de)/
custbaerlic overmesten ende de voirs(creven) lande wynnen en(de)/
werven wael en(de) loffelic gelijc sinen reengenoten boven en(de)/
beneden en(de) die laten ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijn dats/
te weten den wint(er)art met rogge besaeyt op vier getidige/
voren en(de) den zom(er)art met eeven(en) [have(re)n] op een vore ende de/
brake geheel en(de) de voirs(creven) wynne en sall de voirs(creven) lande/
niet moghen huervruchten bynnen den lesten drie jaren/
En(de) alle dese vurw(er)den (et)c(etera) borch(oven) abs(oloens) julii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt