SAL7728, Act: V°292.2 (268 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°292.2  
Act
Date: 1435-03-08

Transcription

2020-04-29 by Frans Feyaerts
It(em) jan cluwen heeft hem op en sat(er)daghe naist voerleden/
en(de) des gelijx opten dach van heden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
va(n) loeven gep(rese)nteert met sine(n) gelev(er)den vorspreke/
recht te neme(n) en(de) te geve(n) jegen yde(n) ve(re)noeden die na de(n)/
recht d(er) stat va(n) loeve(n) geleydt is tot de(n) goeden have en(de)/
erve des vors(creven) jans cluwe(n) van ene(n) huyse en(de) hove/
wynnende lande en(de) eeusele die si meyndde dat hae(r) de/
vors(creven) jan ongebruyck maecte gelege(n) te rode bi cortelke/
Daer de vors(creven) yde int recht niet en qua(m) noch voerspreke/
en nam hoe wael si nochta(n) tot loeve(n) was lomb(ar)t/
abs(oloens) k(er)smake(re) vynck boys m(ar)tii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt